Adventski kalendar nastao je u okviru projekta Razmisli pa klikni od vrtića koji udruga Roda provodi u partnerstvu s udrugom Suradnici u učenju, a uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj kalendara u isključivoj je odgovornosti udruge Roda i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.