projekti udruge roda

Global Fund for Women podrška Rodinim aktivnostima

Global Fund for Women je organizacija koja postoji više od 30 godina. Osnovana kako bi popunila kritičnu prazninu u financiranju lokalnih organizacija za ženska prava, prerasla je u vodećeg donatora organizacija, inicijativa i pokreta za rodnu pravdu diljem svijeta. Vizija GFW-a je svijet u kojem su pokreti za rodnu pravdu preoblikovali moć i privilegije za neke, u jednakost i pravednost za sve.

Fokus: Podrška pravima žena, djevojaka i trans osoba usred rastućeg nasilja u ime kulture, religije i fundamentalizma te sužavanja prostora civilnog društva u regiji
Iznos odobrenih sredstava: 60.000 USD (tri godine po 20.000 USD)

 

Promjene kojima želimo doprinijeti uz financijsku podršku GFW-a

 

  • Promjene u SVIJESTI I DJELOVANJU kako bi žene i djevojke imale veće znanje i osjećaj prava te sposobnost osnaživanja drugih žena i djevojaka u ostvarivanju njihovih prava
  • Promjene u PRISTUPU RESURSIMA, USLUGAMA I MOĆI kako bi žene i djevojke imale jednak pristup visokokvalitetnim, pristupačnim i prikladnim uslugama (npr. obrazovanje, zdravstvo, voda, sanitacija, političke, izborne, civilne usluge, egzistencija, pravda i policijske usluge) te pravo na vlasništvo nad zemljom i pristup prirodnim resursima
  • Promjene u DRUŠTVENIM NORMAMA I PRAKSAMA kako bi žene i djevojke bile cijenjene kao ravnopravna bića među članovima zajednice (npr. zajednica i vjerski vođe, muškarci i dječaci, općenito javnost) te podržane i prepoznate kao donositeljice odluka i vođe
  • Promjene u POLITIKAMA I ZAKONIMA kako bi se donosili, održavali i provodili zakoni i politike koje promiču i štite ženska prava

 

Uz financijsku podršku GFW-a nastavit ćemo pratiti usluge reproduktivnog zdravlja i zagovarati poboljšanja i rješenja utemeljena na podacima. Naš će rad i dalje uključivati zagovaranje u prostorima civilnog društva, gdje smo radile na povećanju civilnog prostora i sloboda civilnog društva. Također planiramo nastaviti podržavati kolegice koji rade na smanjenju menstrualnog siromaštva u Hrvatskoj.
Zdravlje žena i odlučivanje o zdravlju sastavni su dio naše misije i rada. Zato ćemo ćemo nastaviti zagovarati poboljšanja u uslugama trudnoće, beneficijama i zaštitama, osiguravajući da žene mogu živjeti s dostojanstvom kada i ako odluče osnovati obitelj. U postpandemijskom razdoblju i razdoblju prijeteće izbjegličke krize, surađivat ćemo s dionicima kako bismo zaštitili žene u Hrvatskoj (građanke, izbjeglice i migrantice) od iskorištavanja, posebno onih koje su trudne ili imaju malu djecu.

 

 

Objavljeno:
Napisao/la: