xxssxx

Audio i video materijali

Audio i video materijali

Na ovim stranicama možete pronaći različite Rodine edukativne i informativne video i audio materijale nastale u sklopu različitih Rodinih programa i projekata.

Posebno smo ponosne na naše edukativne materijale za gluhe i slijepe trudnice i majke koje smo prilagodile i izradile s partnerima projekta Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi.
Trudnicama i majkama sa senzornim oštećenjima ovi materijali učinit će dostupnim nove spoznaje i znanja koja su već pomogla mnogim ženama u pripremi za majčinstvo. Informacije o tijeku trudnoće, o informiranom izboru u trudnoći i porodu te prijeko potrebna znanja o dojenju i roditeljstvu odnedavno su prilagođene i dostupne slijepim i gluhim majkama. Za ovu je priliku u rječnik hrvatskoga znakovnog jezika ušao i novi vokabular od ukupno četrdesetak riječi i fraza!