xxssxx

Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije COVID - 19

Naziv projekta:  Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije COVID - 19

Poziv: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za ad-hoc akcijske projekte 2020.

Trajanje projekta: 25. svibnja. – 24. rujna 2020. 

Broj ugovora: ACF_HR_RODA_025_001_026

Ukupna vrijednost projekta: 5.555 eura

Odobren iznos podrške: 5.000 eura

Partnerica: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Projektom obuhvaćeni programski učinak: Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva

Prioritetno programsko područje: Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja


Ciljevi projekta:

  • Ojačati zagovaračku/watchdog poziciju Rode u području reproduktivnog zdravlja žena tijekom i nakon pandemije virusa COVID – 19 kroz aktivnije uključivanje građanki u prijave nepravilnosti povezane s neproporcionalnim mjerama uslijed pandemije u području njihova reproduktivnog zdravlja, kroz kontinuirano praćenje najnovijih izdanja stručnih smjernica te kroz implementaciju mehanizma za prijavu institucijama uočenih nepravilnosti suprotnih tim smjernicama što se postiže u partnerstvu s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.
  • Osnaživanje trudnica i rodilja za zaštitu svojih prava i dostojanstva u zdravstvenom sustavu i to kroz medijske istupe i objave na društvenim mrežama.


Opis projekta:

U skrb trudnica, rodilja i djece bez sumnje na COVID-19 u sva hrvatska rodilišta se uvode mjere suprotne medicini temeljenoj na dokazima i aktualnim smjernicama svjetskih stručnih društava. Projektom će se ojačati watchdog kapacitete Rode za zagovaranje uvođenja stručnih smjernica temeljenih na dokazima u rodilišta.
Cilj je ojačati zagovaračku/watchdog poziciju Rode u području reproduktivnog zdravlja žena tijekom i nakon pandemije virusa COVID – 19 i osnažiti žene za zaštitu svojih prava u zdravstvenom sustavu.

Aktivnosti su:

A1. Kvalitativno istraživanje, analiza stanja i smjernica te izrada tematskog izvještaja,
A2. Zagovaranje prema institucijama radi osiguravanja skrbi trudnica i rodilja temeljene na dokazima i
A3. Diseminacija rezultata.

 

Projekt direktno doprinosi učinku Ojačana zagovaračka/watchdog uloga OCD-a te drugim očekivanim učincima, Povećana podrška ljudskim pravima i Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

Ciljane skupine su Ministarstvo zdravstva RH, stručna društva zdravstvenih radnika, udruge u RH koje se zalažu za ženska prava, trudnice, rodilje i mediji. Ministarstvo zdravstva ima slab dotok informacija o najnovijim praksama temeljnim na dokazima te ga je potrebno redovito informirati o tome i kroz njega zagovarati promjene u stručnim društvima za implementaciju smjernica i uvođenja praksi temeljenih na dokazima. Žene u reproduktivnoj dobi će biti osnažene za aktivno sudjelovanje i volontersko uključivanje. Uz Prijaviteljicu još 15 udruga koje se bave pitanjem ženskih prava, ali koje nisu dovoljno upoznate s ovim specifičnim pitanjima, ojačat će svoje zagovaračke/watchdog kapacitete za uvođenje stručnih smjernica u skrb trudnica, rodilja i djecu tijekom pandemije. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao partnerica će prema institucijama zagovarati pozicioniranje ovog pitanja kao pitanja ženskih ljudskih prava koje stručnjaci smatraju isključivo svojom odgovornošću što pridonosi netransparentnom sustavu.

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt „Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije COVID – 19“ je podržan sa 5.000 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Roditelji u akciji - Roda i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Aktivnosti