trudnoća i porod xxssxx

Trudnoća i porod

Program Trudnoća i porod

Program Trudnoća i porod bavi se zalaganjem za promjene unutar zdravstvenog sustava u Hrvatskoj u smjeru ostvarivanja prava da žena slobodno odabere mjesto, način i vrstu skrbi koju želi u trudnoći i porodu kao dijela osnovnih reproduktivnih i ljudskih prava svake žene.
Lobiramo nacionalne, regionalne i međunarodne zdravstvene, pravne i ljudskopravaške institucije da se pravo na odabir mjesta i vrste skrbi u trudnoći i porođaju stave na dnevni red tih institucija, te osvješćujemo kreatore politika i javnost o problemima u trenutnom sustavu skrbi za trudnice, majke i djecu u Hrvatskoj. Umrežavamo se s regionalnim i međunarodnim organizacijama da te ciljeve ostvarimo u širem geografskom području.

Trudnoća
Roda se zalaže za poštivanje i zaštitu prava svake trudnice te ulaže velike napore kako bi se zdravstveni sustav prilagodio njihovim potrebama. Putem našeg portala i foruma koji su postali nezaobilazno utočište svake buduće majke, informiramo i educiramo buduće rodilje o njihovim pravima i mogućnostima. Podržavamo informirani izbor i pravo na dostojanstvenu trudnoću, a trudnicama koje žele imati aktivnu ulogu u vlastitoj trudnoći i pripremama za porod nudimo podršku i osnažujemo ih. Rodine radionice za trudnice postale su mjesto gdje se strah od poroda gubi.
 

Porod
Kada smo 2002. organizirale akciju Moje tijelo, moj porod, moj izbor, tek smo počele utirati put svim ženama koje su vjerovale da porod može biti moćno i snažno iskustvo bez trauma. Od tada do danas rušimo mitove o tome da porod mora biti "vođen" i da je bolnica prijateljsko okruženje rodilje. Zagovaramo prirodni porod bez intervencija i lijekova kao najsigurniji porod za majku i za dijete. U našoj viziji, žena može uz prisustvo osobe po svom izboru, birati između poroda kod kuće, u kući za porode ili u bolnici. Primalje su samostalne i skrbe o ženi tijekom trudnoće, poroda i babinja.

 
U Hrvatskoj nam je cilj u narednom razdoblju uspostaviti efikasne vanjske provjere stanja u rodilištima (pratiti statistiku i iskustva žena), uspostaviti prva pilot-rodilišta prijatelja majki i djece te omogućiti samostalan rad hrvatskih primalja izvan rodilišta, odnosno omogućiti otvaranje samostalnih primaljskih praksa, otvaranje kuća za porode (uz ili izvan rodilišta) te omogućavanje poroda u domu rodilje.

prePOROD 2019. - Prijavite se za konferenciju

prePOROD 2019. - Prijavite se za konferenciju

Kako se prijaviti za prePOROD 2019.

PrePOROD 2019.