projekti udruge roda

Neprekinute veze - suradnja Ministarstva pravosuđa, Unicefa i Rode

 

Naziv projekta: Neprekinute veze

Implementacijski partner: Roda – Roditelji u akciji

Ključni partneri: Ministarstvo pravosuđa i Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Predviđeno trajanje: siječanj 2019. - kolovoz 2020.

Financira: Ured UNICEF-a za Hrvatsku

 

Više tisuća maloljetne djece u Hrvatskoj izloženo je situaciji odrastanja bez roditelja zato što se oni nalaze u zatvoru. Procjena je da je u Hrvatskoj u 2017. godini oko 12.500 djece imalo jednog ili oboje roditelja u zatvoru, a problem je jednak u cijeloj Europi, gdje preko dva milijuna djece godišnje dijeli istu sudbinu.

Odrastanje uz činjenicu da je roditelj u zatvoru može imati značajne učinke na život djeteta. Nerijetko su djeca ta koja nose najveću kaznu postupaka svojih roditelja i njihovog boravka u zatvoru. Djetetov je život neodvojiv od života njegovih roditelja. Često je otežan zbog roditeljeva izbora, njegovih postupaka i njegovih odluka. Neka djeca odlazak roditelja u zatvor mogu doživjeti kao napuštanje od strane roditelja i njihovo odustajanje od roditeljstva, drugi mogu doživjeti anksioznost i gubitak samopoštovanja. Iz perspektive mentalnog zdravlja djeteta ključno je podupirati razvoj i održavanje normalnih odnosa između djeteta i roditelja.
Djeca čiji se roditelji nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u svojoj se svakodnevici susreću i s teškoćama poput osude okoline, zbunjujućih osjećaja i misli, te diskriminacije. Kako odlazak roditelja u kaznionicu ili zatvor za dijete predstavlja tešku fizičku i emocionalnu traumu koja se može poistovjetiti i s onom doživljenom prilikom smrti roditelja, evidentna je potreba za istovjetnom podrškom okoline. Međutim, za razliku od podrške dobivene od društva u slučaju drugih trauma djeteta, odlazak roditelja na izdržavanje kazne zatvora rađa suprotnim učinkom po dijete: ono od društva biva stigmatizirano, odbačeno i diskriminirano.

Podržavanje odnosa dijete-roditelj pozitivno utječe ne samo na dijete, već i na roditelja koji je u zatvoru, zatvorsko osoblje i okolinu te povoljno utječe na pripremu zatvorenika na izlazak iz zatvora i socijalnu reintegraciju, a time i štiti društvo u cjelini.

Roditelji - počinitelji kaznenog djela bit će dodatno osnaženi ako ostanu u toku s onim što se događa u životima njihove djece, ako ih se konzultira o odlukama koje se tiču njihovog djeteta i ako mogu ostvarivati roditeljsku ulogu, što je osobito važno u situaciji kada im se oduzima odgovornost i kada odluke za njih donose drugi. Omogući li se roditelju da održi obiteljske veze bit će olakšan proces resocijalizacije.

Jedini način povremenog i privremenog ostvarivanja obiteljskog zajedništva s odvojenim roditeljem označavaju susreti i druženja, uobličeni u različite modele kontakata koji se odvijaju u okviru zatvorskog sustava. Takvi susreti, prema Europskim zatvorskim pravilima (2006.), trebaju biti organizirani na način da omoguće održavanje i razvoj obiteljskih odnosa na što
uobičajeniji način. Međutim, čak i kad se susreti održavaju, nerijetko se odvijaju u okruženju koje nije u dovoljnoj mjeri prilagođeno djetetu. U takvim uvjetima, zajedničko vrijeme nije moguće sadržajno i kvalitetno provesti, te se onemogućuje uspostava igre i intimne neverbalne komunikacije. Štoviše, održavanje kontakata u takvom ambijentu, roditelju daje privid kako prisiljava svoje dijete na nešto njemu odbojno i mrsko.

Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2018) naglašavaju da se djeci treba dopustiti da posjete uhićenog i zatvorenog roditelja unutar tjedan dana od uhićenja i da ga mogu redovito posjećivati, a da to ne ometa njihov svakodnevni život, primjerice, pohađanje nastave. Pritom sigurnosno pretraživanje djece treba biti vrlo osjetljivo u odnosu na dijete, a osoblje koje će biti u kontaktu s djecom treba biti osposobljeno za komunikaciju, podršku i pomoć djeci.

Mjesto gdje roditelj izdržava kaznu zatvora treba biti što je moguće bliže djetetovom domu, a posjeti se trebaju odvijati u djeci prilagođenom (child-friendly) zatvorskom prostoru ili čak prostoru koji se nalazi blizu djetetova doma. Djeci se također treba omogućiti da redovito kontaktiraju s roditeljima putem telefona, chata, web kamere i drugih tehnologija.

Odbor ministara nadalje preporučuje da zatvori trebaju izabrati osobe koje će biti zadužene za skrb o djeci i njihovim roditeljima zatvorenicima, davati im informacije i skrbiti se o njima, posebno o djeci koja se prvi put susreću sa zatvorskim okruženjem.

Ovim projektom obuhvaćene su Sporazumom predviđene aktivnosti koje se bave osiguravanjem infrastrukture i uvjeta neometanog održavanja veze između djeteta i roditelja u zatvoru prema preporukama  Odbora ministara i koje imaju na umu najvišu dobrobit djece.

 

Aktivnosti projekta su:

  • Oprema prostorija za video posjete
  • Informiranje različitih dionika o video posjetama
  • Informiranje djece o zatvorskoj ustanovi u kojoj je njegov roditelj - posteri za sva kaznena tijela
  • Oprema prostora za posjet u 7 kaznenih tijela
  • Edukacije službenika odgovornih za posjete (s naglaskom na video posjete)
  • Promocija modela tzv. “Family staffa” u 7 kaznenih tijela

 

Objavljeno:
Napisao/la:

Aktivnosti