projekti udruge roda

RESPECT

Information available also in: Greek / Italian / English

 

Naziv projekta: RESPECT - Usmjerenost na skrb punu poštovanja za trudnice i rodilje: Unapređenje suodlučivanja i informiranog izbora na Cipru i u Hrvatskoj

Projekt financira: CERV-2022-DAPHNE

Trajanje projekta:  1. travnja 2023. - 31. ožujka 2025.  

Referentni broj: 101096681 — RESPECT — CERV-2022-DAPHNE

Odobreni iznos podrške: €425.043,59

 

Partneri:

Cyprus University of Technology (CUT) – project lead

Birth Forward Cyprus: Birth Forward (BF)

Roda - Roditelji u akciji (Croatia)

University of Genoa (UNIGE): University of Genoa - DINOGMI (Department of Neurology, Genetics, Ophthalmology, Maternal and Infant Sciences)

Suradničke organizacije:

The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)
CyFPA (OSAK)

 

Svrha projekta

 Svaki porod je jedinstven i osobno iskustvo! No, svaka majka bi trebala moći ispričati svoju priču o porodu i podijeliti je s drugima uz osmijeh!

Ovim projektom želimo se približiti toj viziji tako da kroz lokalne akcije promoviramo kulturu POŠTOVANJA u zdravstvenoj skrbi za majke i djecu, sukladno načelima Svjetske zdravstvene organizacije i Povelje o pravima na skrb za majke punu poštovanja (Respecful Maternity Care, RMC) koju je inicirala White Ribbon Alliance.

Skrb za trudnice i rodilje puna poštovanja nije samo skrb koja je suprotna negativnim iskustvima koja su česta i različita. U literaturi se koriste pojmovi poput "porodničarsko nasilje", "zlostavljanje u porodništvu" ili jednostavno "zlostavljanje" kako bi se opisao niz fenomena koji se svrstavaju pod "nepoštivanje i zlostavljanje". Čak i ako nije namjerno ili ga pružatelji zdravstvene skrbi ne prepoznaju uvijek, nepoštivanje najviših profesionalnih, kliničkih i etičkih standarda skrbi može dovesti do niza situacija, stanja, interakcija ili ishoda koje žene, korisnice zdravstvene skrbi, doživljavaju kao nepoštivanje. Stoga se ovaj fenomen ne odnosi samo na fizičko, seksualno ili verbalno zlostavljanje, diskriminaciju, nezadovoljavajuću ili nedostojanstvenu skrb. Zapravo, sugerira se da u visokorazvijenim zemljama "prednjače različiti oblici (nepoštivanja i zlostavljanja)" [1]. Najčešći oblici su nedostatak autonomije, nepoštivanje želja i preferencija žena, nezadovoljavajuća komunikacija s pružateljima zdravstvene skrbi, nepotrebni medicinski zahvati i općenito, nedostatak podrške trudnicama u donošenju informiranih odluka o vlastitoj skrbi, što može imati negativan utjecaj na njihovo zdravlje, dobrobit i prilagodbu.

Da bi se osigurala prava žena na pozitivno iskustvo porođaja, potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta. Temelj skrbi pune poštovanja za trudnice i rodilje je osnovno pravo na informacije i podršku u informiranju. To zahtijeva da pružatelji zdravstvene skrbi za majke i djecu te žene, korisnice zdravstvene skrbi, surađuju u procesu donošenja odluka (suodlučivanje) koje se odnose na skrb za trudnice i rodilje primjenjujući principe informiranog izbora.

Pragmatičan pristup usredotočen na jasno definirana pitanja poput profesionalne obveze pružatelja zdravstvene skrbi i prava žena na informirani izbor ima potencijal za poboljšanje standarda prakse i kvalitete komunikacije između korisnica i pružatelja zdravstvene skrbi, što je način primarne prevencije nepoštivanja te promocije skrbi pune poštivanja za trudnice i rodilje.

[1] Darilek U. A woman’s right to dignified, respectful healthcare during childbirth: a review of the literature on obstetric mistreatment. Issues Ment Health Nurs (2017)


Ciljevi projekta

Želimo da žene budu aktivne sudionice u svojem iskustvu trudnoće i porođaja te da pružatelji zdravstvene skrbi učinkovito podržavaju model skrbi za žene koji se temelji na POŠTOVANJU.

Kako bi to postigli, postavili smo niz ciljeva za projekt RESPECT:

• doznati o trenutnom stanju (kroz istraživanje)

• standardizirati postupke (u partnerstvu s profesionalnom zajednicom)

• podučavati potrebne vještine i kompetencije (npr. pripremiti buduće pružatelje zdravstvene skrbi i buduće majke) i, prije svega

• ovaj standard kliničke prakse prepoznati i promovirati kao pravo i obvezu (npr. podizanjem svijesti društva o pravima žena tijekom porođaja).

 

 Aktivnosti projekta

Vođeni principima participativnog istraživanja projekt ima cilj generirati znanje o trenutnom stanju, istovremeno nastojeći izazvati promjenu u postojećim praksama. Stoga su planirane sljedeće aktivnosti:

Započet ćemo s nizom istraživačkih aktivnosti (ankete, fokus grupe, strukturirane istraživačke i edukativne radionice) kako bismo produbili naše razumijevanje trenutnog stanja o skrbi pune poštovanja za trudnice i rodilje na Cipru i u Hrvatskoj. Postići ćemo to istražujući perspektivu pružatelja zdravstvene skrbi i njihovu koncepciju potrebnih procesa, vještina i kompetencija. Također, bilježit ćemo i istražiti iskustva, mišljenja i prijedloge samih "nositeljica iskustava" – žena, korisnica zdravstvene skrbi. Osnovat ćemo Savjetodavnu grupu roditelja koja će savjetovati, oblikovati i voditi aktivnosti projekta.

Nakon toga, aktivno ćemo uključiti sve relevantne profesionalne udruge i širi krug dionika (unutar i izvan sektora zdravstva), te naravno civilno društvo kako bi osigurali inkluzivan i otvoren dijalog o sustavima i procesima, potrebama i nedostacima, vještinama i kompetencijama. Kroz prikupljanje "kolektivnog znanja" multidisciplinarnih partnera, sastavit ćemo strategiju i protokole prakse kako bismo promicali zajedničku viziju unapređenja skrbi za trudnice i rodilje pune poštovanja.

Promoviranje i podržavanje aktivnog sudjelovanja žena, korisnica usluga, u donošenju odluka o njihovoj skrbi dinamičan je proces koji zahtijeva određene vještine i kompetencije. Također, žene trebaju biti osnažene kako bi bile aktivne sudionice i trebaju smjernice kako bi učinkovito komunicirale s pružateljima zdravstvene skrbi. Pripremit ćemo priručnik za obuku, koji ćemo testirati i evaluirati s postojećim i budućim pružateljima zdravstvene skrbi i drugu sa ženama, korisnicama usluga, nakon čega ćemo unaprijedili priručnik uz doprinos sudionika i pružiti korisne izvore i alate za budućnost.

Konačno, provest ćemo javnu kampanju kako bismo podigli svijest o važnosti aktivnog sudjelovanja u donošenju odluka kao neophodne komponente u izgradnji skrbi za trudnice i rodilje pune poštovanja. Želimo potaknuti javnu raspravu o pravu žena na porođaj s POŠTOVANJEM koje se temelji na etičkom načelu autonomije i pravu na informacije, informirani pristanak ili odbijanje skrbi te poštivanju odabranih izbora i želja, što će dovesti do promjene i šireg razumijevanja ovih pitanja u lokalnoj zajednici.


 

Glavni rezultati projekta

Glavni rezultati:

Izvješće o nacionalnom istraživanju - Cipar

Izvješće o nacionalnom istraživanju - Hrvatska

Izvješće o zaključcima istraživanja

 

Nacionalna strategija o skrbi za trudnice i rodilje punoj poštovanja - Cipar

Nacionalna strategija o skrbi za trudnice i rodilje punoj poštovanja - Hrvatska

Protokolarni vodič za zdravstvene djelatnike o skrbi za trudnice i rodilje punoj poštovanja

 

Program obuke za zdravstvene stručnjake

Program obuke za buduće roditelje

Izvješća o procjeni pilot intervencija

 

Javna kampanja osvještavanja - Tiskovni materijali - Cipar

Javna kampanja osvještavanja - Tiskovni materijali - Hrvatska

 

 
Objavljeno:
Napisao/la:
Financira Europska unija, uz sufinanciranje Ureda za udruge RH. Sadržaj i stavovi iskazani u sadržaju isključiva su odgovornost autora i organizacija koje provode projekt, te nužno ne odražavaju stavove Europske unije, Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) ili Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske koje se ne mogu smatrati odgovornima za njih.