xxssxx

Krila za Rodu - Upward Through Mobilities

Naziv projekta:  Krila za Rodu (Wings For Roda - Upward Through Mobilities)

Naziv poziva: Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta: 1. listopada 2020. - 30. lipnja 2023.

Broj ugovora: 2020-1-HR01-KA104-077251

Ukupna vrijednost projekta: 13.520,00 EUR

Provodi: Roditelji u akciji - Roda

Osoba za kontakt: Ivana Zanze, voditeljica projekta (Roda), mail: roda@roda.hr, telefon: 01 61 77 510

 

Kratki opis projekta

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Roda je sve više u kontaktu s organizacijama koje se bave sličnim temama i programskim područjima. Potreba za suradnjom je sve veća, a korist od izmjene iskustava i znanja neprocjenjiva, a takav način rada uključuje i nužnost povećanja kapaciteta našeg osoblja i volontera za rad, umrežavanje i vođenje projekata te održavanje produktivnih suradnji sa sličnim i komplementarnim organizacijama u EU.
Kao organizacija, Roda također raste, uključujući u svoje projekte međunarodne stručnjak(inje te sudjelujući kao gost u zemljama regije (i šire), dijeli svoja iskustva i znanja.

Iz tih razloga, osmislile smo projekt jačanja kapaciteta naših (ljudskih) resursa – zaposlenica i zainteresiranih volonterki  kroz sudjelovanje u projektima mobilnosti u EU, te time krenuti jačati svoje kapacitete da kao vodeća organizacija za nekoliko godina možemo ugostiti i osnažiti druge, manje organizacije, posebno kada je riječ o obrazovanju i obuci u područjima u kojima smo stručne.

Potrebe Rode u narednom razdoblju su unapređenje kompetencija osoblja i volontera – projektnih i programskih voditeljica u područjima podučavanja i vođenja. Organizacija raste i uključuje sve više pojedinaca različitog obrazovanja iz cijele zemlje i poboljšanje naših kompetencija je imperativ. Nadalje, širenjem međunarodne suradnje, prepoznajemo da trebamo raditi na vještinama vođenja, facilitacije i rješavanja sukoba kao i poučavanja vještina za voditeljice projekata kako bi odgovorile na jedinstvene izazove međukulturalna suradnja može donijeti.

Poticanjem našeg osoblja i volontera na sudjelovanje u projektu mobilnosti i pohađanjem tečajeva za poboljšanje njihovih kompetencija koji su drugačiji od onih koji su dostupni u Hrvatskoj, podići ćemo njihove kapacitete ali i omogućiti im priliku za osobno vježbanje ovih vještina dok koriste mogućnosti projekta mobilnosti.

 

Odabrane teme/radionice

Zaposlenice i volonterke udruge izabrale su 4 edukacije koje će odslušati:

  1. Handling Stress and Avoiding Burnout
  2. Skills and practices for authentic communication
  3. Coaching – skills and practice
  4. Soft Skills for Strong Teachers


Nakon svake odslušane radionice polaznice će održati diseminaciju za udrugu koju će odslušati sve zaposlenice i zainteresirane volonterke i volonteri, a eventualni tiskani materijali bit će trajno dostupni svima zainteresiranima za njih. 

Sve edukacije će se održati tijekom travnja i svibnja te će se nakon toga, prema dogovorenom rasporedu, održati širenje rezultata projekta i prijenos stečenog znanja na što veći krug dionika. 

 

Objavljeno:
Napisao/la:

Aktivnosti