xxssxx

moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije

Naziv projekta :moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije

Naziv poziva: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

 

Kratki opis projekta

Projekt moto#R realizira udruga Roditelji u akciji – Roda u projektnom partnerstvu s tri udruge: Hrabrim telefonom, prepoznatljivom udrugom koja djeluje 20 godina s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške djeci te njihovim obiteljima i stručnjacima, Statusom M, organizacijom koja osvještava, propituje i dekonstruira društvene norme i stereotipe te promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnog i nenasilnog društva, i sa Studentskim savjetovalištem Ekonomska klinika osnovanom kao studentskom inicijativom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čija je osnovna funkcija pružanje usluge besplatnog savjetovanja građanima, poduzetnicima i neprofitnim organizacijama. Projekt moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije doprinosi umrežavanju i jačanju kapaciteta OCD-a za učinkovitu resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela, jačanju njihovih roditeljskih kompetencija i osnaživanju za ulazak na tržište rada.

To ćemo postići osnivanjem platforme OCD-a s ciljem razmjene informacija i znanja te pružanjem konkretnih usluga edukacije i podrške krajnjim korisnicima. Ciljane skupine su organizacije civilnoga društva iz cijele RH, počinitelji kaznenih djela i njihove obitelji, akteri iz ključnih institucija, mediji, poslodavci, šira javnost.

 

Cilj projekta

Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva te ojačati njihove interne kapacitet kako bi se osigurali preduvjeti za hrabrenje počinitelja kaznenih djela na aktivno roditeljstvo i ponovno uključivanje u radnu okolinu, a sve s ciljem njihove učinkovitije resocijalizacije i reintegracije u obitelj i društvenu zajednicu.

 

Kroz projekt su planirani sljedeći ishodi


moto# Resocijalizacija:
Ojačati kapacitete udruga za učinkovitu resocijalizaciju bivših počinitelja kaznenih djela

 • Oformljena neformalna platforma za resocijalizaciju – moto#R s 15 OCD
 • Održana 3 tematska sastanka neformalne platforme u Zagrebu
 • Održana dvodnevna eduakcija o zagovaranju u Zagrebu za OCD
 • Održana dvodnevna edukacija o društvenom marketingu u Zagrebu za OCD
 • Održana radionica o menadžmentu volontera u Zagrebu za OCD
 • Održana medijska radionica u Zagrebu s 15 sudionika za OCD
 • Provedeno studijsko putovanje u Italiju


moto#Roditelji:
Unaprijediti resocijalizaciju bivših počinitelja kaznenih djela kroz jačanje njihovih roditeljskih kompetencija

 • Osmišljen i održan ciklus radionica o roditeljstvu za bivše zatvorenike
 • Osmišljen i održan ciklus radionica o roditeljstvu za roditelje partnere bivših ili trenutnih zatvorenika
 • Izrađen priručnik o roditeljstvu tiskan i diseminiran


moto#Radnici:
Ojačati kapacitete bivših počinitelja kaznenih djela za ulazak na tržište rada

 • Održana jednodnevna konferencija za potencijalne oslodavce u Zagrebu
 • Osmišljena i organizirana edukacija za počinitelje kaznenih djela o financijskoj pismenosti i mogućnostima u Zagrebu
 • zapošljavanja
 • Osmišljena i realizirana individualna financijska savjetovanja za počinitelje kaznenih djela
 • Izrađen priručnik o osobnim financijama i mogućnostima na tržištu rada izrađen

Kao aktivnost projekta bit će realizirana i internetska stranica na kojoj će biti dostupne sve informacije o mogućnostima koje pružaju institucije, zajednica i organizacije civilnoga društva u podršci resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela te Izvješće o potrebama i stanju prava počinitelja kaznenih djela i njihovih obitelji.


Ukupna vrijednost projekta:
1.200.000,00 kuna, sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda financirano 85% projekta, u iznosu od 1.020.000,00 Kn.

Vrijeme provedbe projekta: 11. srpnja 2019. do 30. listopada 2021.

Kontakt osobe za više informacija: Ivana Zanze, voditeljica projekta (Roda)
                                                                   mail: roda@roda.hr, telefon: 01 61 77 510

Objavljeno:
Napisao/la:
Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost udruge Roda.
Projekt moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge, a Roda ga provodi u partnerstvu s Hrabrim telefonom, Statusom M i Studentskim savjetovalištem Ekonomska klinika.
www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

Aktivnosti