prava roditelja, djece i obitelji xxssxx

Prava roditelja, obitelji i djece

Program Prava roditelja, obitelji i djece

Program praćenja prava trudnica, roditelja i djece najstariji je od svih Rodinih programa. Direktan poticaj osnivanju Udruge bilo je smanjenje rodiljnih naknada 2001. godine i otad se neprekidno zalažemo za sustavnu potporu društva i zajednice roditeljima, posebno mladim obiteljima.  Zalažemo se za bolja općenita prava i pravo izbora, pravo roditelja na prikladan roditeljski dopust, prava djece na primjerenu institucionalnu skrb (projekti Vrtići iz bajke i Škole) te reproduktivna prava (medicinski potpomognuta oplodnja).

Kroz brojne aktivnosti podižemo svijest društva o pravima (budućih) roditelja, osobito unutar zdravstvenog sustava. Predlažemo promjene zakona, lobiramo, organiziramo javne akcije (poput tradicionalnih Šiba za ministre), upozoravamo javnost i političare na goruće probleme, i naravno - nastojimo sve što smo saznali prenijeti onima kojima je najpotrebnije - roditeljima i onima koji će to tek postati.

Zalažemo se za bolja općenita prava i pravo izbora, pravo na adekvatan roditeljski dopust, prava trudnica, žena koje rađaju, majki i djece, te za zaštitu reproduktivnih prava i zdravlja.

Kroz sve navedene aktivnosti nastojimo doprinijeti promjeni društvene klime i transformaciji u educirano društvo, senzibilizirano na djecu, koje omogućava kompetentno roditeljstvo. Rodine volonterke redovito odgovaraju na upite o pravima trudnica, rodilja i roditelja putem e-maila, telefona i foruma.