projekti udruge roda

Zajedno za plodnost (Together For Fertility)

 

Naziv projekta na hrvatskom: Zajedno za plodnost

Naziv projekta na engleskom: Together for fertility

Projekt financira: Erasmus+

Trajanje projekta: studeni 2021. – lipanj 2024.

Referentni broj: 2021-1-HR01-KA220-ADU-000033647

Odobren iznos podrške: 159.736,00 EUR

 

Partneri:

Roda - Roditelji u akciji (Croatia)

Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft. (secretariat of the European Basic Skills Network) (Hungary)

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" (Poland)

Sdruzhenie Zachatie (Bulgaria)

 

Opis projekta

Iskustvo projektnih partnera u radu s osobama koje su suočene s dijagnozom neplodnosti tijekom proteklih 30 godina, pokazuje da postoji velika potreba edukacije odraslih o zdravlju, a posebice, reproduktivnom zdravlju. Nažalost, kako je to uobičajeno kod zdravstvenih tema,informacije temeljene na znanstvenim dokazima često se prikazuju na složen i općoj javnosti nerazumljiv način i zbog toga češće doseže (samo) do osoba visokog stupnja obrazovanja i pismenosti.

Neplodnost predstavlja rastući problem u Europi, u kojoj trenutno jedan od šest parova treba različite oblike liječenja neplodnosti kako bi postali roditelji, što je brojka koja će nastaviti rasti uslijed promjena u okolišu i životnih stilova. Istovremeno, hitnoća osiguranja zdravstvene edukacije tijekom krize s COVID-19 pokazala je koliko je teško, a od iznimne važnosti komunicirati važne zdravstvene poruke s javnosti na način na koji će one biti razumljive i iskoristive, osiguravajući informacije na nacionalnom jeziku i osmišljene na način da ih razumiju osobe različitih stupnjeva obrazovanja i pismenosti. 

Informacija o izborima i opcijama temeljenima na znanstvenim dokazima posebno nedostaje na jezicima srednje i istočne Europe što je nedostatak koji ćemo nastojati ukloniti ovim projektom, poboljšavajući pristup informacijama o plodnosti na četiri jezika srednje i istočne Europe.  Projket će se baviti i potrebom da organizacije koje se bave edukacijom o reproduktivnom zdravlju ojačaju svoje kapacitete za prilagođavanje informacija odraslim osobama nižih stupnjeva obrazovanja i pismenosti, utjecat će na povećanje količine dostupnih informacija o temi plodnosti na četiri jezika srednje i istočne Europe i pružit će osobama koje se liječe od neplodnosti potrebne informacije temeljene na dokazima, na njihovom nacionalnom jeziku. 


Ciljevi

Internet i društvene mreže učinili su dostupnima gomilu informacija, međutim, kao i u drugim područjima, veća dostupnost informacija o (ne)plodnosti ne znači nužno i veću kvalitetu dostupnih informacija, jasnoću i razumljivost dostupnih informacija, osobito na jezicima Srednje i Istočne Europe. Zbog toga, ciljevi projekta su: 

 1. povećati kapacitete partnerskih organizacija za pripremu i pružanje zdravstvenih informacija odraslim osobama nižih razina pismenosti i obrazovanja,
 2. povećati kapacitete partnerskih organizacija za razvoj visokokvalitetnih edukativnih i nastavnih sadržaja i materijala iz područja zdravstvene edukacije,
 3. kreirati inovativne train-the-trainer nastavne planove i sadržaje, temeljene na znanstvenim dokazima s ciljem edukacije zaposlenika i članova organizacija za vođenje radionica za odrasla o temama neplodnosti, 
 4. kreirati informativne, na znanosti temeljene sadržaje o (ne)plodnosti koji se lako mogu dijeliti uživo (tiskani) i online, na četiri jezika Srednje i Istočne Europe.

 

Aktivnosti

U projektu će se provesti tri trening aktivnosti za zaposlenice i zaposlenike te dugogodišnje  volonterke partnerskih organizacija: 

 1. Radionica o načinima educiranja i informiranja odraslih koji su niže  razine pismenosti i obrazovanja 
 2. Radionica o načinima razvijanja visokokvalitetnih kurikuluma za zdravstvenu edukaciju odraslih
 3. Pilotiranje plana edukacije edukatora u području (ne)plodnosti 

 

U projektu očekujemo 3 outputa:

 1. Visokokvalitetan plan edukacije edukatora u za provođenje radionica o (ne)plodnosti 
 2. Knjiga o (ne)plodnosti za odrasle, na pet jezika (engleski, hrvatski, mađarski, poljski, bugarski) 
 3. Digitalni materijali o (ne)plodnosti za odrasle, prilagođeni osobama nižih razin apismenosti i obrazovanja koji će biti diseminirani u tiskanom izdanju i putem društvenih mreža.

Projekt uključuje i diseminacijsko događanje u svim partnerskim zemljama, koje će uključivati različite dionike iz područja zdrastvene edukacije i pismenosti. 

 

Rezultati

 • poboljšani kapaciteti partnerskih organizacija za razvoj i isporuku obrazovnih materijala za sve odrasle, s naglaskom na uključivanje onih s nižim stupnjem pismenosti i/ili obrazovanja,
 • poboljšani kapaciteti partnerskih organizacija za razvoj i isporuku visokokvalitetnih kurikuluma za edukaciju odraslih o zdravstvenim temama,
 • zdravstvene informacije o (ne)plodnosti dostupne u tiskanom i online obliku na četiri jezika Srednje i Istočne Europe, lokalizirane na nacionalni kontekst, s mogućnošću prilagodbe na druge jezike i kontekste,
 • poboljšani kapaciteti za upravljanje, sudjelovanje i prijavu za financiranje EU projekata za sve sudjelujuće organizacije,
 • poboljšana razina zdravstvene pismenosti u temama (ne)plodnosti među ciljanim skupinama odraslih, čime se doprinosi ukupnoj zdravstvenoj pismenosti.

 

 

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt Zajedno za plodnost / Together For Fertility financira Europska komisija kroz Erasmus+ program. Ova komunikacija i publikacije izražavaju isključivo stajalište njihovih autora, ni na koji način ne izražavaju stavove i mišljenje Europske komisije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njima nalaze.

Aktivnosti