xxssxx

RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala udruga za zaštitu ženskih prava u zdravstvu

 

Naziv projekta:  RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnoga društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu

Poziv: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, javni poziv za velike projekte, 2020.

Trajanje projekta: 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2022. (24 mjeseca)

Broj ugovora: 005-004/025-002-117

Ukupna vrijednost projekta: 166.664,47 eura

Odobren iznos podrške: 149.983,03 eura

Partnerice: Otvorena medijska grupacija O.M.G. (Hrvatska) i Women's Counselling (Island)

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Osoba za kontakt: Branka Mrzić Jagatić, branka@roda.hr 

 


Opis projekta

Problem sustavnog kršenja reproduktivnih prava žena u Republici Hrvatskoj prepoznat je tijekom kampanje #Prekinimošutnju 2018. koja je imala snažan odjek u javnosti i tijekom koje je prikupljeno preko 1.000 svjedočanstava žena o verbalnom i fizičkom nasilju, uskraćivanju ginekološke skrbi i anestezije tijekom bolnih ginekoloških postupaka. Unatoč velikom odjeku u domaćoj i svjetskoj, široj i stručnoj javnosti, nije došlo do unapređenja sustava skrbi za žensko zdravlje.

Iako velik broj udruga pruža podršku ranjivim skupinama žena, zbog manjka kapaciteta i resursa te udruge ne zagovaraju sustavno javne politike za zaštitu reproduktivnih prava žena. Istovremeno, zdravstveni sustav je netransparentan i zatvoren za uključivanje žena u formiranje javnih politika pa pitanje reproduktivnih prava žena ostaje isključivo medicinsko pitanje. Iako su brojne udruge 2018. godine u okviru kampanje #Prekinimošutnju predlagale donošenje Akcijskog plana i Deklaracije o zdravlju žena, nadležne institucije ignorirale su ovaj prijedlog.

Kako bi se dogodile promjene koje će osigurati dostojanstvenu skrb za zdravlje žena temeljenu na dokazima, kroz projekt Radar najmanje osam udruga ojačat će svoje zagovaračke kapacitete za zaštitu reproduktivnih prava žena, kroz osposobljavanje za praćenje kršenja reproduktivnih prava žena, pregled sudske prakse i međunarodnih standarda, pokretanje strateških parnica, istraživanje o poštivanju stručnih smjernica, participativne radionice s ciljem izrade prijedloga dokumenata za zdravlje žena, izradu izvješća u sjeni o stanju prava žena u zdravstvu i razvoj programa te trening trenerica o tehnikama za suzbijanje dominacije kao i izradu lako primjenjivih alata koji će im pomoći u tome.

U sve aktivnosti uključit će se žene, posebice one koje su u većem riziku od ginekološkog nasilja, ranjive skupine žena poput Romkinja, tražiteljica azila, žena s invaliditetom, iz ruralnih krajeva te s otoka.

Kroz projekt će se osnažiti zagovarački kapaciteti udruga za repozicioniranje ženskog zdravlja iz medicinske sfere u sferu ljudskih prava, pokretanje strateških parnica u području reproduktivnih prava žena, zagovaranje reproduktivnih prava žena na temelju dokaza i razvit će se mehanizmi za snažniju ulogu udruga u zaštiti ženskih ljudskih prava.

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt „RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnoga društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu“ je podržan sa 149.983,03 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost udruge Roditelji u akciji - Roda i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost udruge Roditelji u akciji – Roda i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Grada Zagreba i isključiva je odgovornosti udruge Roditelji u akciji - Roda te se ni pod kojim uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Grada Zagreba.

Aktivnosti