xxssxx

Rodina osobna iskaznica

Naziv udruge: Roditelji u Akciji
Skraćeni naziv udruge: RODA
Sjedište: Žerjavićeva 10, 10000 Zagreb
OIB: 06947174377
Broj telefona: 01 6177 500
Broj telefaxa: 01 6177 510
Mail adresa: roda@roda.hr
Internet adresa: www.roda.hr
Godina osnutka udruge: 2001.
Trenutno članica/ova: 193
Redovnih članica/ova: 78
Predsjednica udruge: Ana Katalenić
Potpredsjednica udruge: Saša Purić Debeljuh
Broj zaposlenih (na 1.1.2023.): 7

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
IBFAN - International Baby Food Action Network
Fertility Europe
ENCA - The European Network of Childbirth Associations
- COPE - Children Of Prisoners Europe
-
 European Road Safety Charter

Roda je članica 

- Koalicije udruga u zdravstvu

- Zdravstvenog opservatorija

- Platforme za reproduktivnu pravdu

- Inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

 

Roditelji u akciji - RODA skupina je zainteresiranih građanki i građana koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Svojim djelovanjem postali smo prepoznati u javnosti u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu te zagovaranju prava djeteta i roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta. U svim područjima rada trudimo se djelovati u više smjerova – informirati i educirati ciljane skupine društva, aktivno (i aktivistički) utjecati na promjene sustava te utjecati na strukture vlasti kako bi se stvorili infrastrukturni, zakonski i ostali preduvjeti promjena koje smatramo nužnima u ostvarenju naše vizije, društva koje aktivno radi na ispunjavanju potreba te zaštiti i ostvarivanju prava djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji u cjelini, uključujući pravo pojedinca na izbor utemeljen na znanju.

Misija Rode je mijenjati društvo u društvo odgovorno prema djeci, roditeljima, budućim roditeljima i obiteljima - informiranjem, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene, kao i poticanjem roditelja i ostalih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i sudjelovanje u promjenama.

U Rodi smo vrlo rano prepoznali da društvo i institucije koje skrbe o djeci daju nedovoljnu pažnju dojenju - jedinom prirodnom načinu prehrane djece. Zbog višestrukih koristi koje nosi, i djetetu, majci i obitelji. jedna od primarnih djelatnosti Rode upravo je promicanje i podrška dojenju. Već pet godina neprekidno dajemo podršku i savjete oko dojenja na Rodinom SOS telefonu za dojenje. Ostali projekti su obilježavanje Tjedna dojenja, te redovito mjesečno održavanje radionica poznatih pod nazivom Mala škola dojenja. U listopadu 2007. godine održana je 1. Rodina mliječna konferencija. Kroz sudjelovanje u radu Nacionalnog povjerenstva za dojenje, doprinosimo kreiraju nacionalne politike dojenja.

U području aktivnosti zaštite dojenja, nadziremo poštivanje Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko i implementiranje Pravilnika u hrvatske zakone. Sudjelujemo u programskom i ocjenjivačkom timu UNICEF-ove inicijative "Rodilišta – prijatelji djece", gdje vidimo prve pomake ka ostvarenju preduvjeta institucionalnoj zaštiti dojenja u Hrvatskoj.

Vrlo nam je važan i program Trudnoća i porod. Na području ovog programa aktivno djelujemo na promjenama unutar zdravstvenog sustava, a u smjeru omogućavanja prirodnog i neometanog poroda u Hrvatskoj. Rodina je velika želja usvajanje postupnika za skrb tijekom normalnog poroda, kojim bi se humanizirao proces rađanja, omogućio neprekinut kontakt majke i djeteta tijekom boravka u rodilištu, te smanjilo opterećenje zdravstvenog sustava.

U sklopu programa Medicinski potpomognute oplodnje, senzibiliziramo javnost na problem medicinski potpomognute oplodnje, informiramo i educiramo parove s problemom neplodnosti, vršimo pritisak na mjerodavne institucije za proširenje prava pacijenata suočenih s problemom neplodnosti, vršimo pritisak na zakonodavce za mijenjanje Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, te rješavanje ostalih problema vezanih uz neplodnost.

Cilj programa Sigurno u autosjedalici je edukacija roditelja i šire javnosti o važnosti sigurnosti djece u vozilu i uporabe dječjih autosjedalica s ciljem sprječavanja ozbiljnih i smrtonosnih ozljeda djece pri sudaru. Najvažnije aktivnosti unutar programa su edukacija javnosti o važnosti autosjedalica, pružanje informacija i pomoći roditeljima kod korištenja sjedalica, suradnja sa zakonodavnim i zdravstvenim institucijama te drugim institucijama i pojedincima koji skrbe o zaštiti dječjeg zdravlja.

Iz našeg programa Promocija platnenih pelena kojim educiramo potencijalne korisnike o platnenim pelenama kao zdravstveno, ekološki i financijski isplativijoj i prihvatljivijoj opciji za obitelj, razvijen je projekt proizvodnje platnenih pelena «Rodina pusa» koji, uz Rodinu rasprodaju rabljene dječje odjeće i opreme, ima za cilj uspostavljanje dobrih temelja financijske održivosti naših projekata. Sposobnost udruge da većinu svojih projekata i aktivnosti provodi samofinanciranjem i neovisno o donatorima zasigurno je jedan od razloga naše vidljivosti i našeg rasta.

Sustavno pratimo stanje prava trudnica, roditelja, obitelji i djece i na razne načine ukazujemo na propuste, sugeriramo načine ispravljanja propusta i aktivno djelujemo na društvenim promjenama. Kroz brojne aktivnosti podižemo svijest društva o pravima (budućih) roditelja, osobito unutar zdravstvenog sustava. Zalažemo se za bolja općenita prava i pravo izbora, pravo na adekvatan roditeljski dopust, prava trudnica, žena koje rađaju, majki i djece, te za zaštitu reproduktivnih prava i zdravlja.

Udruga RODA usmjerena je na podršku odgovornom roditeljstvu i bitan dio Rodinog rada je organiziranje edukacija roditelja o odgoju. Kroz radionice, organizaciju Roditeljskih konferencija, okruglih stolova, letke, portal i forum udruge želimo roditeljima ponuditi prostor za dijalog o roditeljstvu i zajedno pronalaziti odgovore na izazove i odgovornosti roditeljstva. Odgovornost, onako kako je mi razumijemo, predstavlja spremnost roditelja da primjereno odgovori na potrebe djeteta, da ih prepozna i prihvati. Tako shvaćena odgovornost izazov je odgoja današnjice.

Naša djeca jesu naša budućnost, ali brigu o njima ne smijemo prepustiti budućnosti.

 

Udruga RODA dosad je u provedbi svojih aktivnosti surađivala s brojnim organizacijama: Hrvatskim društvom za pedijatriju, Unicefom, Uredom pravobranitelja za djecu, Hrvatskom udrugom primalja, Udrugom odgajatelja, s brojnim hrvatskim i međunarodnim udrugama i stručnjacima koji rade u interesu djece.

Udruga ima predstavnice u sljedećim povjerenstvima:

Savjet za populacijsku politiku Vlade RH,
Nacionalno povjerenstvo za dojenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
Savjet za provedbu titule BFHI, Unicef.

Donatori udruge bili su

DZZOM
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Ministarstvo zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Grad Zagreb
Grad Split
Grad Rijeka
Grad Čakovec
Grad Dubrovnik
Grad Karlovac
INA
Allianz
Hrvatski Telekom

Strani donatori

AED (sredstvima USAID-a)
REC
NESsT
te brojni manji donatori.