xxssxx

TEMIDA - osnaživanje OCD-a u zaštiti ljudskih prava zatvorenica

Projekt je podržan kroz:  Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Trajanje projekta: 1. listopada 2022. – 31. ožujka 2024. (18 mjeseci)

Broj ugovora: 005-004/025-005-114

Odobreni iznos podrške: 89.840,48 EUR

 

Nositeljica projekta: Udruga za kreativni socijalni rad

Partnerske organizacije: 

Roditelji u akciji

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar za socijalni rad

KUN Centar za jednakost i različitost, Nordfold, Norveška

 

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska, Kaznionica u Požegi, Odgojni zavod u Požegi

Osoba za kontakt:

UKSR: Danijela Glogolja, danijela.glogolja@uksr.hr

Roda: Ivana Zanze, ivana@roda.hrOpis projekta

Projektom želimo doprinijeti poboljšanju zaštite ljudskih prava zatvorenica i maloljetnica na izdržavanju kazne kroz lokalno i međunarodno jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva, osmišljavanje i provedbu inovativnih zagovaračkih aktivnosti te kontinuirano osnaživanje zatvorenica i maloljetnica upućenih na izdržavanje kazne zatvora uz aktivno podizanje svijesti šire zajednice o važnosti poštivanja ljudskih prava ranjivih skupina i promicanje tolerancije. 

Provedbom projektnih aktivnosti i ostvarenjem ciljeva značajno će se utjecati na poboljšanje prioritetnog programskog područja koje se odnosi na ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju svake vrste diskriminacije na način da će se osvijestiti svi dionici i donosioci odluka o potrebama zatvorenica i maloljetnica Odgojnog zavoda.

Udruge u projektu Temida provode aktivnosti razvoja različitih zagovaračkih alata – tematskog izvješća o ljudskim pravima zatvorenica, komparativnih analiza (kroz bilateralnu suradnju), zagovaranja prema donositeljicama odluka i posjeta saborskih zastupnica Kaznionici. Također, provode aktivnosti direktnog rada sa zatvorenicama u jačanju njihovih prava u području roditeljstva, reproduktivnog zdravlja i rada. Pravni fakultet i ERF, uz angažman volontera-studenata provode istraživanja o diskriminaciji među zatvorenicama i maloljetnicama. Ovaj projekt utjecat će na stavove javnosti, a posebno donositelja odluka, o potrebi veće zaštite ranjivih skupina zatvorenica i maloljetnica u zatvorskom sustavu. U skladu s tim iskustvima, proširit će se i predmetni sadržaji iz područja penologije na partnerskim fakultetima što će imati direktni utjecaj na ishode obrazovanja i senzibilizaciju studenata.

 

Korisnici i korisnice

  • 24 žene i maloljetnice počiniteljice kaznenih djela koje se nalaze na izdržavanju kazne u Požegi, a koje su u riziku od nejednakog tretmana u procesu resocijalizacije

  • 8 organizacija civilnog društva iz Hrvatske

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt TEMIDA - osnaživanje OCD-a u zaštiti ljudskih prava zatvorenica je podržan sa 89.840,48 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost udruge Roditelji u akciji - Roda i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.