djeca u bolnici xxssxx

Djeca u bolnici

Projekt Djeca u bolnici

Program Djeca u bolnici nastoji postići senzibilizaciju javnosti po pitanju važnosti boravka uz dijete za vrijeme hospitalizacije te posljedica koje boravak djeteta u stranom okruženju, bez prisutnosti bliske osobe, može imati na brzinu oporavka i na dugoročno psihofizičko stanje djeteta.

U tom kontekstu ukazujemo na još uvijek raširen problem ograničavanja boravka majke, oca ili drugog bliskog člana obitelji uz dijete u bolnici, odnosno za vrijeme obavljanja pojedinih dijagnostičkih postupaka.

Vršimo pritisak na mjerodavne zakonodavne institucije te bolnice i druge zdravstvene ustanove radi proširenja postojećih prava i uzimajući u obzir individualne potrebe djeteta te potrebu djeteta za blizinom roditelja/bliske osobe, a osobito radi omogućavanja 24-satnog boravka roditelja uz dijete u bolnici.


Dijete u bolnici

Dijete u bolnici

Djeca imaju doživljaj bolničkog liječenja i bolesti različit od odraslih.

Izazovi roditeljstva