projekti udruge roda

zakOČI - Take a brake!

Projekt financira: Ured za udruge kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje

Trajanje projekta: ožujak 2019. - 29. listopada 2021.

Referentni broj: 361-18-23

Odobren iznos podrške: 1.472.956,00 Kn (ukupna vrijednost projekta 1.636.799,48 Kn)

Partneri: CareCross for Health and EnvironmentSveučilište SjeverGrad KoprivnicaGrad Zaprešić i Općina Bale - Comune di Valle

Područje provedbe projekta:  Bale, Koprivnica, Zaprešić, Zagreb

 

Opis projekta:

Djeca su najugroženija skupina u prometu, i kao pješaci i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Projekt Take a brake! (zakOČI) ima za cilj, učeći iz švicarskih iskustava i najboljih praksi, okupiti sve sudionike u prometu, donositelje odluka, stručnjake, studente, policiju, roditelje, odgojitelje, širu zajednicu i – djecu, kako bi zajedno promišljali i razvijali sigurna prometna rješenja.

U 20 mjeseci ćemo u navedenim sredinama, na lokacijama kritičnima za djecu, razviti tri modela intervencije u promet (studenti će osmisliti rješenja za signalizaciju ili usporavanje prometa), organizirat ćemo fokus grupe s građanima i ključnim dionicima, razviti inovativne alate za aktivnu edukaciju djece, educirati roditelje i nastavnike, te provesti kampanju zakOČI, kojoj je cilj usmjeriti pažnju vozača na pješake u prometu.

Opći cilj projekta zakOČI je unapređenje društvenoga razvoja na lokalnim razinama kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija javnoga zdravstva, policije i obrazovanja, jedinica lokalne i područne samouprave te organizacija civilnoga društva u području sigurnosti djece u prometu.

Projektom želimo poboljšati dobrobit i sigurnost djece i povećanje njihove tjelesne aktivnosti (i manje upotrebe vozila roditelja) kroz smanjenje izloženosti riziku tijekom pješačenja ili bicikliranja i promišljanje prometnoga okoliša prijateljskoga za djecu pješake.

 

Specifični ciljevi projekta su

  • doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava u području sigurnosti djece u prometu
    Ovaj cilj postići će se provedbom aktivnosti usmjerenih na rješavanje konkretnih problema u tri zajednice, na mikrolokacijama koje će biti odabrane uz konzultaciju sudionika u prometu, te kroz participativni model rada koji će uključivati švicarska iskustva i učinkovite metode, sve ključne dionike i stručnjake u zajednici, studente volontere i roditelje. Također, kroz projekt će se razviti i inovativni alati za aktivnu edukaciju djece u području sigurnosti u prometu, u čiju izradu i korištenje će biti uključen multidisciplinarni tim.

  • osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva za kreiranje pametnih politika i praksi baziranih na smanjenju rizika preveniranju gubitka života djece u prometu
    U suradnji sa švicarskim partnerom, organizirat ćemo razmjene znanja i iskustava švicarskih eksperata, njihovih institucija, političara, NGO-a, urbanista, drugih ključnih dionika koji sudjeluju u spašavanju stradalih (medicinske službe, vatrogasci), te hrvatskih kolega, kako bi se outputi projekta bazirali na praksama koje su dokazano učinkovite. Organizirat ćemo tematske sastanke i različite fokus grupe, a donositelji odluka jačati će tako svoje kapacitete za participativno sagledavanje i rješavanje problema zajednice.

  • povećati znanje i svijest javnosti o sigurnosti djece u prometu
    Provest ćemo javnu kampanju usmjerenu na vozače, ali i na široku javnost, educirat ćemo učitelje/ice, roditelje, djecu. Svi oni će kroz participativni proces biti uključeni u razvijanje ove aktivnosti.

 

 

 

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt provodi udruga Roditelji u akciji - Roda u partnerstvu s Carecross iz Švicarske, Sveučilištem Sjever, općinom Bale i gradovima Koprivnica i Zaprešić. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost udruge Roditelji u akciji – Roda i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. / Programme is co-financed by the Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this material are the sole responsibility of Parents in Action - Roda and do not necessarily reflect the opinion of the Government Office for Cooperation with NGOs.

Aktivnosti