xxssxx

OTISAK – Obrazovanje za socijalnu jednakosT, koheziju I Solidarnost kroz AKtivno sudjelovanje djece

Naziv projekta:  OTISAK – Obrazovanje za socijalnu jednakosT, koheziju I  Solidarnost kroz AKtivno sudjelovanje djece 


Projekt sufinancira:
  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Poziv: Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije, grupa 2.

Trajanje projekta: 1. rujna 2019. – 30. rujna 2021. 

Referentni broj: 361-18-80

Ukupna vrijednost projekta: 1.135.118,70 Kn

Odobren iznos podrške: 971.661,61 Kn

Partneri: Udruga Bacači sjenki (Zagreb), PRONI (Osijek), OŠ Popovača (Popovača), OŠ Tin Ujević (Osijek), OŠ Nikole Andrića (Vukovar), OŠ Žitnjak i OŠ Borovje (Zagreb).

Područje provedbe projekta: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija, Grad Zagreb

 

Ciljevi projekta

  1. Jačanje kapaciteta nastavnika i volontera za održivi razvoj u području socijalne kohezije i volontiranja među učenicima;
  2. Unapređenje vještina i znanja učenika o održivom razvoju u području socijalne kohezije kroz neformalne obrazovne programe;
  3. Promidžba i vidljivost - Podizanje svijesti javnosti o važnosti socijalne kohezije i volontiranja u zajednici.

 

Opis projekta

Projekt jača doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokane zajednice. U projekt su uz Rodu uključene partnerske organizacije PRONI Centar za socijalno podučavanje i Bacači sjenki te udruge koje će sudjelovati kao vanjski suradnici u kreiranju i provedbi programa izobrazbe, a to su Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Centar Dječja posla i Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba. Udruge će u skladu sa svojim kompetencijama razviti i provoditi dva programa izobrazbe u četiri lokalne zajednice te nekoliko edukacija što će snažno doprinijeti održivosti i socijalnoj koheziji tih zajednica.

Kroz projekt će se razviti dva programa izobrazbe kroz koja će se isticati važnost učenja vještina koje jamče održivost zajednice kao što su poštivanje različitosti, aktivno građanstvo, empatija, solidarnost, kritičko razmišljanje, participativnost, načela demokracije, ravnopravnosti spolova:

1/ Razvoj vještina i znanja učenika o održivom razvoju u području socijalne kohezije kroz neformalne obrazovne programe. Ovo će se postići kroz interaktivne senzibilizacijske radionice s djecom, filmske radionice i radionice animiranog filma s učenicima na temu socijalne kohezije, radionice hrvatskog znakovnog jezika, Brailleovog pisma, mobilnosti pomoću bijelog štapa i psa vodiča za učenike, nastavnike i volontere te kroz on line igru za djecu.  

2/ Jačanje kapaciteta nastavnika i učenika za provedbu javnih kampanja i akcija u zajednici te provedba javnih kampanja i podizanje svijesti javnosti u lokalnim zajednicama.


Uz navedene programe planira se izobrazba nastavnika i volontera kroz radionicu za razvoj učinkovitih programa održivog razvoja i odgovornog građanstva učenika, putem virtualnog edukacijskog sustava Moodle i kroz studijsko putovanje na kraju projekta.

Objavljeno:
Napisao/la:
Projekt provodi udruga Roditelji u akciji - Roda u partnerstvu s udrugom Bacači sjenki (Zagreb), PRONI (Osijek), osnovnim školama Popovača, Tin Ujević (Osijek), Nikole Andrića (Vukovar), Žitnjak i Borovje (Zagreb). Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost udruge Roditelji u akciji – Roda i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske niti Grada Zagreba. / Programme is co-financed by the Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this material are the sole responsibility of Parents in Action - Roda and do not necessarily reflect the opinion of the Government Office for Cooperation with NGOs.

Aktivnosti