Izvještaj sa završne konferencije projekta Vizije

U Osijeku je 1. ožujka 2016. održana završna konferencija projekta Vizije – Volonteri za roditelje i djecu. Pozivu se odazvalo gotovo 80 sudionika i sudionica iz 15 različitih gradova Hrvatske među koji su bili predstavnici institucija, udruga, jedinica lokalne samouprave, volonterke, mediji, akademska zajednica. Predviđeno vrijeme bilo je prekratko za sva ona pitanja koja smo otvorili govoreći o podršci ranjivim skupinama roditelja.

Nakon prezentacija tijekom kojih je predstavljena publikacija "Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima" i rad mobilnih timova stručnih mentorica i volonterki u tri županije, čuli smo i druge primjere pružanja socijalnih usluga od kojih su neke također podrška roditeljstvu.

Tijekom predstavljanja projekta i panela otvorili smo brojna pitanja na koja ćemo vjerojatno još dugo tražiti odgovore, a odnose se na učinkovito pružanje podrške ranjivim skupinama roditelja, važnost njihova uključivanja u projektiranje aktivnosti kroz koje im se pruža podrška kako bi one odgovarale na njihove stvarne potrebe.
Među otvorenim pitanjima ostala su i ona koja se tiču povjerenja roditelja u institucije koje čestim transformacijama usluge podrške čine nedostupnim i nevidljivim. Možemo slobodno reći da je jedan od neizgovorenih zaključaka ove konferencije bio i taj da na sva ova pitanja postoji jedan zajednički odgovor: uska suradnja i uzajamno uvažavanje institucionalnih i vaninstitucionalnih pružatelja usluga podrške.

Zahvaljujemo svima koji su došli i dali svoj doprinos, a posebno našim partnerima Centru za socijalnu skrb Osijek, podružnica Obiteljski centar, Centru za socijalnu skrb Virovitica, podružnica Obiteljski centar, Centru za socijalnu skrb Vukovar, podružnica Obiteljski centar te udrugama Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek i S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica.
Veliko hvala Ivani Dobrotić (Katedra za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu), Ninoslavi Pećnik (Katedra za psihologiju pri Studijskom centru socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu) , Ružici Pandži (Podružica Obiteljski centar Vukovar, CZSS Vukovar, Jeleni Kolesarić (SOS Virovitica) i Marini Mišanović (OGI Osijek) na zaista izvrsnim izlaganjima te Aniti Savić (HZZ Požega), Romanu Kristiću (Grad Osijek, Ured za socijalnu skrb i zdravstvo), i Jeleni Kamenko (Volonterski centar Osijek) koji su nam se pridružili tijekom panela koji je, kao i cijela konferencija bio prekratak za sve što smo htjeli reći i čuti.

Do neke skore suradnje, veliko hvala svima koji su nam tijekom projekta bila podrška i izvor inspiracije.

VIZIJE - Završna konferencija
VIZIJE - Završna konferencija

VIDI PREUZMI

5.74 MB 0

Rad mobilnih timova
Rad mobilnih timova

VIDI PREUZMI

2.11 MB 0

 Potrebe roditelja koji podižu djecu u otežanim okolnostima i usluge podrške roditeljstvu
Potrebe roditelja koji podižu djecu u otežanim okolnostima i usluge podrške roditeljstvu

VIDI PREUZMI

2.19 MB 0

Usluge usmjerene roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima: Što nam govore inozemna iskustva?
Usluge usmjerene roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima: Što nam govore inozemna iskustva?

VIDI PREUZMI

608.35 kB 0

Znanjem do promjena
Znanjem do promjena

VIDI PREUZMI

2.3 MB 0

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici –faza III
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici –faza III

VIDI PREUZMI

800.4 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: