Radna skupina za Rodilišta - prijatelje majki BEZ predstavnica korisnica!

U ponedjeljak 25. travnja, odlukom ministra zdravlja osnovana je radna skupina za izradu kriterija za implementaciju i provedbu pilot projekta Rodilište – prijatelj majki u kojoj nema ni jedne predstavnice korisnica!

 

U ponedjeljak 25. travnja, svega četiri dana prije Rodine konferencije o porodu prePOROD 2016. održanog pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, ministar zdravlja doc. dr. sc. Dario Nakić donio je odluku o osnivanju radne skupine za izradu kriterija za implementaciju i provedbu pilot projekta Rodilište – prijatelj majki.

Pozdravljamo ovu odluku koja za cilj ima donošenje kriterija za provedbu inicijative Rodilište - prijatelj majki do 31. prosinca 2016. godine, ali izražavamo i ozbiljnu zabrinutost i nezadovoljstvo činjenicom da u radnu skupinu nije uključena predstavnica ni jedne udruge koja predstavlja korisnice, trudnice, rodilje i majke, i zagovara prava onih na koje se inicijativa odnosi.

O našem nezadovoljstvu i zabrinutosti zbog neuključivanja predstavnica korisnica u radnu skupinu za izradu kriterija za implementaciju i provedbu pilot projekta Rodilište – prijatelj majki, obavijestile smo dopisom 29. travnja i samog ministra Nakića te predložile imenovanje predstavnice udruge Roda, Daniele Drandić, voditeljice programa Reproduktivna prava za članicu ove skupine.

Posljednje dvije godine Roda je aktivno posvećena upravo uvođenju inicijative Rodilište - prijatelj majki u hrvatska rodilišta, o tome je organizirala stručna predavanja i gostovanja stranih stručnjaka s namjerom razmjene iskustava, a ovogodišnja Rodina konferencija o porodima, posvećena je upravo inicijativi Rodilišta - prijatelji majki.

Udruga Roda je od samih svojih početaka rada, od 2001. godine, zagovarala provedbu ovakvog programa. Već 2002. godine smo s Ministarstvom zdravlja i tadašnjim Državnim zavodom za zaštitu obitelji i materinstva i sa dva od navedena tri rodilišta koja će biti uključena u pilot projekt zagovarali uvođenje ovakvih smjernica. U daljnjih 14 godina našega rada potaknule smo mnoge promjene u pristupu skrbi i djetetu i majci, zagovarajući partnerski odnos, te pravo žena, korisnica usluga, na uvažavanje njihovih izbora. Posljednje dvije godine aktivno smo posvećene uvođenju inicijative Rodilište - prijatelj majki u hrvatska rodilišta, o tome smo organizirale stručna predavanja i gostovanja s razmjenom iskustava iz inozemstva, te smo ovogodišnju konferenciju o porodima posvetile upravo temi prePOROD – Rodilišta prijatelji majki – vrijeme je, čiji pokrovitelj je Ministarstvo zdravlja koje je inicijativu Rodilišta - prijatelji majki prepoznalo kao zajednički cilj stručnjaka i korisnica.

Pripreme za provođenje pilot projekta Rodilišta – prijatelj majki intenzivirale su se nakon akcije #PrekinimoSutnju koju je na društvenim mrežama pokrenula udruga Roda u prosincu 2014. godine. Iskustva koja su žene iznosile tijekom akcije, a s kojima nam se i danas javljaju pokazuju da određeni broj žena tijekom poroda prolazi traumatično, pa i ponižavajuće iskustvo, a anketa koju je udruga Roda provela tijekom 2015. godine pokazala je da se nakon takvog iskustva čak trećina žena ozbiljno ne razmišlja o sljedećoj trudnoći. Ovakva iskustva podupiru lošu demografsku sliku Hrvatske.
Zato je jedan od zaključaka koji je udruga Roda poslala organizatorima skupa Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda koji su stručna ginekološka društva održala na Plitvicama 8. i 9. travnja 2016. bio i da rodilišta hitno trebaju početi uvoditi i provoditi 10 Koraka za rodilišta prijatelji majki i djece, prema smjernicama FIGO i ICM.
Rodina nastojanja podupire i Komisija za ukidanje svih oblika diskriminacije nad ženama pri UN-u (CEDAW) koja je u kolovozu 2015. godine izdala preporuke za Republiku Hrvatsku temeljem naših primjedbi koje su uključivale diskriminaciju i nasilje koje se vrši nad ženama u trudnoći i porodu.

Uvrštavanje predstavnice udruge Roda u rad ove radne skupine, kao jedine organizacije koja se ovom temom bavila zadnjih godina, koja je javnu raspravu o ovoj inicijativi i stavila na dnevni red, te sustavno u Hrvatsku dovodi stručnjake (uključujući i predstavnike FIGO-a) koji imaju iskustvo uvođenja ove inicijative u rodilišta, pokazalo bi i stvarnu spremnost provoditelja inicijative Rodilišta - prijatelji majki na suradnju i uvažavanje žena, trudnica i rodilja.

Zbog svega nabrojanoga, Roda je pozdravila konkretiziranje nastojanja u provedbi inicijative Rodilišta - prijatelji majki kroz osnivanje i rad radne skupine. Međutim, nezadovoljne smo i zabrinute činjenicom da u radnu skupinu nije uključena naša predstavnica, tj. da nije uključena predstavnica nijedne udruge koja predstavlja korisnice, majke, i zagovara prava onih na koje se inicijativa odnosi. 

Smatramo da je Roda svojim angažmanom u ovom području, pokazala da je kvalitetna partnerica u provedbi promjena i prilagodbi zdravstvenoga sustava kako bi svakoj ženi bilo omogućeno pravo na pozitivno iskustvo rađanja i suosjećajnu skrb osposobljenog i stručnog osoblja koje prepoznaje jedinstvenost svake žene, obitelji i novorođenčeta, te im pruža dostojanstvenu individualiziranu skrb, pravo koje upravo FIGO traži za svaku ženu.
Uvrštavanje predstavnice udruge Roda u rad ove radne skupine, kao jedine organizacije koja se ovom temom bavila zadnjih godina, koja je javnu raspravu o ovoj inicijativi i stavila na dnevni red, te sustavno u Hrvatsku dovodi stručnjake (uključujući i predstavnike FIGO-a) koji imaju iskustvo uvođenja ove inicijative u rodilišta, pokazalo bi i stvarnu spremnost provoditelja inicijative Rodilišta - prijatelji majki na suradnju i uvažavanje žena, trudnica i rodilja.

Vjerujemo da će Ministarstvo zdravlja i sam ministar Nakić uvidjeti važnost uključivanja predstavnica udruga koje predstavljaju glas korisnica, trudnica i žena u porodu i prekinuti njihovo sustavno ignoriranje od strane (dijela) stručne javnosti i mjerodavnih tijela koje se događa unatoč činjenici da o ovoj, za sve žene u Hrvatskoj važnoj temi, zadnjih godina govori i podsjeća samo Roda.
Iskreno smo uvjerene da će odluka o imenovanju naše predstavnice u radnu skupinu doprinijeti većem razumijevanju i uvažavanju potreba žena koje rađaju, pa time i kvaliteti rezultata rada ove skupine, što nam je zajednički cilj.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: