Zajednički izvještaj u sjeni o stanju žena u RH poslan CEDAW-u

Zajednički podnesak namijenjen Odboru za uklanjanje diskriminacije žena pri UN-u

U suradnji s Centrom za reproduktivna prava iz Ženeve, udruge RODA i CESI poslale su u srijedu zajednički podnesak Odboru za uklanjanje diskriminacije žena pri UN-u.

Naime, u srpnju 2015. Odbor je saslušao stranke koje sudjeluju u periodičnom izvješću o procjenu o stanju žena u našoj zemlji i ovo je bila izvrsna prilika da organizacije civilnog društva koje se bave ovim temama sastave zajednički podnesak. Teme kojih smo se dotakle uključuju diskriminaciju i nasilje koje se vrši nad ženama u trudnoći i porodu, restrikcije Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, ograničenu dostupnost kontracepcije i pobačaja na zahtjev, nedostatak kvalitetnog i sustavnog zdravstvenog odgoja u školama, rodne predrasude u školskim udžbenicima, tešku dostupnost i visoke cijene vrtića u nekim dijelovima Hrvatske, prepreke koje žene, posebice trudnice i majke, imaju pri zapošljavanju i još puno važnih tema.

U kolovozu 2015. CEDAW je u svom periodičnom izvješću izdao preporuke za Republiku Hrvatsku u kojoj su uvažili skoro sve naše primjedbe iz zajedničkog podneska. Pozorno ćemo pratiti što će država učiniti po tom pitanju.


Pročitajte više u zajedničkom podnesku i periodičnom izvješću CEDAW-a za Hrvatsku (2015.) koji možete preuzeti niže.

 

Izvještaj u sjeni za CEDAW
Izvještaj u sjeni za CEDAW

VIDI PREUZMI

436.68 kB 29

CEDAW preporuke za Republiku Hrvatsku
CEDAW preporuke za Republiku Hrvatsku

VIDI PREUZMI

285.57 kB 25

Objavljeno:
Napisao/la:

Moglo bi Vas zanimati