Održana edukacija o sudskim i pravnim postupcima radi zaštite reproduktivnih prava žena

U okviru projekta RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala udruga za zaštitu ženskih prava u zdravstvu 20. svibnja 2021. održana je edukacija o sudskim i pravnim postupcima radi zaštite reproduktivnih prava žena na kojoj su sudjelovale predstavnice udruga. 

Cilj ove edukacije bio je ojačati kapacitete udruga za korištenje različitih domaćih i međunarodnih mehanizama zaštite reproduktivnih prava žena i za pružanje podrške svojim korisnicama u takvim postupcima.  

Kroz ovu cjelodnevnu edukaciju osvijestile smo cijeli spektar reproduktivnih prava i stekle nova saznanja o postojećim međunarodnim mehanizmima i međunarodnim tijelima, o  pokretanju strateških litigacija, parničnim, kaznenim i antidiskriminacijskim postupcima i postupcima pred Ustavnim sudom. Upoznale smo alternativne načine za postizanje prav(ed)nog rješenja kroz mirenje/medijaciju uz prikaze studija nekoliko slučajeva iz područja zdravlja.

U osmišljavanju i realizaciji ove važne edukacije pomogle su nam naše iznimne suradnice s kojima ćemo surađivati do kraja ovog projekta: dr.sc. Ivana Radačić, dipl.iur., odvjetnica Andrea Mardešić, dipl.iur. i Suzana Fugaj, mag.iur. iz Hrvatske udruge za medijaciju.

Na kraju edukacije imale smo prilike doznati iz iskustva Duginih obitelji na koje sve načine udruga može pružiti potrebnu podršku svojim korisnicima i korisnicama u različitim pravnim postupcima.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: