Koronavirus i trudnoća, porod i dojenje na arapskom jeziku

Infografike Trudnoća i koronavirus, Porod i koronavirus te Dojenje i koronavirus pripremila je udruga Roda u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku , koristeći najnovije znanstvene dokaze dostupne u tom trenutku (listopad 2020.). Infografike su dostupne na engleskom, romskom (čib), bajaško-rumunjskom, farsi i arapskim jezicima. Priložena datoteka (PDF) optimizirana je za ispis u A5 formatu.

Za više informacija o korištenju infografika kao i prijevoda, kontaktirajte roda@roda.hr

 

 

Izvori koji su korišteni za pripremu infografika:

Svjetska zdravstvena organizacija: Pitanja i odgovori o COVID-19 u trudnoći, porodu i  dojenju

Kraljevski zbor porodničara i ginekologa, Kraljevski zbor primalja, Kraljevski zbor pedijatra, Kraljevski zbor anesteziologa: COVID-19 i trudnoća

Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu: Koronavirus (COVID-19) i trudnoća 

Trudnoća - arapski jezik (JPEG)
PREUZMI

501.24 kB 0

Trudnoća - arapski jezik (PDF)
Trudnoća - arapski jezik (PDF)

VIDI PREUZMI

347.49 kB 0

Porod - arapski jezik (JPEG)
PREUZMI

491.32 kB 0

Porod - arapski jezik (PDF)
Porod - arapski jezik (PDF)

VIDI PREUZMI

232.06 kB 0

Dojenje - arapski jezik (JPEG)
PREUZMI

491.32 kB 0

Dojenje - arapski jezik (PDF)
Dojenje - arapski jezik (PDF)

VIDI PREUZMI

234 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: