Koronavirus i trudnoća, porod i dojenje

Infografike Trudnoća i koronavirus, Porod i koronavirus te Dojenje i koronavirus pripremila je udruga Roda u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku , koristeći najnovije znanstvene dokaze dostupne u tom trenutku (listopad 2020.). Infografike su dostupne na engleskom, romskom (čib), bajaško-rumunjskom, farsi i arapskim jezicima. Priložena datoteka (PDF) optimizirana je za ispis u A5 formatu.

Za više informacija o korištenju infografika kao i prijevoda, kontaktirajte roda@roda.hr

 

 

Izvori koji su korišteni za pripremu infografika:

Svjetska zdravstvena organizacija: Pitanja i odgovori o COVID-19 u trudnoći, porodu i  dojenju

Kraljevski zbor porodničara i ginekologa, Kraljevski zbor primalja, Kraljevski zbor pedijatra, Kraljevski zbor anesteziologa: COVID-19 i trudnoća

Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu: Koronavirus (COVID-19) i trudnoća 

Trudnoća (JPEG)
PREUZMI

568.62 kB 0

Trudnoća (PDF)
Trudnoća (PDF)

VIDI PREUZMI

264.12 kB 0

Porod (JPEG)
PREUZMI

591.46 kB 0

Porod (PDF)
Porod (PDF)

VIDI PREUZMI

146.15 kB 0

Dojenje (JPEG)
PREUZMI

584.41 kB 0

Dojenje (PDF)
Dojenje (PDF)

VIDI PREUZMI

146.94 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: