Adventski kalendar nastao je u okviru projekta MenCare – Promocija uključenog i brižnog očinstva  čiji je nositelj Status M, a udruga Roda partner u provođenju ove aktivnosti. Izrada ove publikacije omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova te financijskom podrškom Središnjeg ureda za demografiju i mlade te Grada Zagreba. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Statusa M i partnera, udruge RODA i ne odražava nužno stavove država donatorica, te ostalih pružatelja financijske podrške. Projekt MenCare – Promocija uključenog i brižnog očinstva je podržan sa 14,958.00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.