xxssxx

VIZIJE - VolonterI Za rodItelJe i djEcu

Naziv projekta: VIZIJE - VolonterI Za rodItelJe i djEcu

Projekt financira: Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata - Razvoj ljudskih potencijala. (IPA4.1.5.2.3.01.c02) Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava "Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije". Provedbena tijela su Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura, a Europska unija financira 108.231,41 eura, što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb OsijekCentar za socijalnu skrb Virovitica, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica

Vrijeme provedbe: 11.3. 2014. - 11.3.2016.

Mjesto provedbe: Projekt se provodi u tri županije: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Kontakt osoba: Branka Mrzić Jagatić, branka@roda.hr, 091/22 77 232

 

Opis projekta

Pružanjem pojedinačnih savjetodavnih usluga, grupa podrške te radionica namijenjenih roditeljima i djeci, volonterke će stjecati potrebno iskustvo za siguran iskorak u svijet rada. Stručni timovi volonterki će kroz mobilne timove pružati podršku maloljetnim trudnicama i majkama, trudnicama i majkama s invaliditetom, samohranim roditeljima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te obiteljima s više od troje djece ili slabog imovinskog statusa.

Cilj projekta

Jačanje ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima kroz volontiranje namijenjeno socijalnom uključivanju roditelja i poboljšanju kvalitete života građana.

Specifični ciljevi projekta

  • Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija kroz implementiranje volonterskih aktivnosti namijenjenih socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života građana u manje razvijenim područjima.
  • Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih mladih žena bez radnog iskustva kroz volonterske aktivnosti namijenjene socijalnom uključivanju roditelja u manje razvijenim područjima.
  • Podizanje svijesti šire javnosti o višestrukim koristima volontiranja u svrhu socijalnog uključivanja kroz partnerstva između OCD-a i javnih institucija.

Aktivnosti

Mapiranje postojećih institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i potreba za uslugama socijalno isključenih roditelja;
Razvoj sustava edukacije i treninga mladih žena/volonterki bez radnog iskustva za pružanje usluga socijalno isključenim roditeljima, a s ciljem povećanja njihove zapošljivosti;
Osvješćivanje javnosti o važnosti volontiranja za socijalno isključene roditelje.

 

Objavljeno:
Napisao/la:
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge RODA. RODA provodi projekt VIZIJE u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek, Centrom za socijalnu skrb Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Vukovar, Organizacijom za građanske inicijative – OGI, Osijek, te organizacijom S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica. Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura. Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata - Razvoj ljudskih potencijala (IPA4.1.5.2.3.01.c02), u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava "Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije" u iznosu od 108.231,41 eura. Provedbena tijela su Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti

Održana edukacija za volontere/ke u Osijeku

Održana edukacija za volontere/ke u Osijeku

VIZIJE - VolonterI Za rodItelJe i djEcu