xxssxx

ma#me

Naziv projekta: ma#me - Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada

Projekt financira: Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata - Razvoj ljudskih potencijala, druga verzija. (IPA 4.1.5.2.02.01.c04.) Instrument predpristupne pomoći 2007HR05IPO001; Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 109.482,40 eura, a Europska unija financira 93.060,04 eura.

Ugovaratelj projekta: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Vrijeme provedbe: 11. veljače 2014. - 10. veljače 2016.

Partneri na projektu: Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin – Pakrac, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Požega

Suradnici na projektu: Ministarstvo pravosuđa – Uprava za zatvorski sustav, Pravobraniteljica za djecu

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Zanze, roda@roda.hr

 

Opći cilj projekta

  • povećati zapošljivost, socijalnu uključenost i kvalitetu života zatvorenica i njihovih obitelji, posebno djece
  • unaprijediti partnerstvo u zagovaranju i provođenju programa namijenjenih zatvorenicama, a posebno njihovoj djeci

Specifični ciljevi

  • jačati kapacitete OCD-a, akademskih i državnih institucija i uspostavljanje partnerstava u razvoju i implementaciji javnih politika usmjerenih povećanju socijalne uključenosti i kvalitete života zatvorenika i njihovim obitelji, posebno djece
  • povećati zapošljivost i roditeljske vještine zatvorenica u kaznionici u Požegi
  • senzibiliziranje stručnjaka, političke i šire javnosti o potrebama i problemima zatvorenika i njihove djece.

Aktivnosti

  • Analiza javnih politika, praksa i drugih dokumenata o socijalnoj inkluziji i povećanju kvalitete života zatvorenica i njihovih obitelji, posebno djece
  • Razvoj i implementacija učinkovite i održive edukacije s ciljem povećanja kvalitete života zatvorenica i njihovih obitelji
  • Kampanje za povećanje svijesti i zagovaračke inicvijative bazirane na rezultatima analiza i edukacija.

O problemu

Broj zatvorenika u Hrvatskoj se u zadnjih deset godina gotovo udvostručio, a zatvorski sustav, niti kapacitetima smještaja niti stručnih službi i programa nije mogao pratiti ovaj trend. U 2012. godini je čak 18.000 djece (prema procjenama Ureda pravobraniteljice za djecu) u Hrvatskoj imalo je jednog, a neki i oboje roditelja u zatvoru po različitim osnovama. Obitelji zatvorenika, a pogotovo zatvorenica, u velikom su riziku raspada. Ograničenje prava na obiteljski život u slučaju zatvaranja direktno pogađa i članove obitelji koji nisu počinili kazneno djelo. Osobito je ovdje osjetljivo pitanje prava djece na prisutnost i viđanje roditelja.

Ranijih godina zabilježen je tren opadanja broja posjeta zatvorima, a pučka pravobraniteljica kao razloge pada navodi među ostalim socijalni status samih zatvorenika i posjetitelja, ali i prakse koje obeshrabruju posjete: sigurnosne postupke usmjerene na smanjivanje mogućnosti unosa nedopuštenih stvari u zatvor, nedostatak odgovarajućih informacija oko postupaka kod posjeta, koje se mogu razlikovati od zatvora do zatvora i mogu obeshrabrivati posjete, te uvjete u kojima se odvijaju susreti članova obitelji i zatvorenika.

Nisu svi zatvorenici u Hrvatskoj u istoj poziciji u odnosu na mogućnost posjeta članova obitelji, preporuka je da se zatvorska kazna izdržava što bliže mjestu stanovanja zbog očuvanja obiteljskih odnosa, ali žene, zatvorenice mogu izdržavati kaznu zatvora dulju od 6 mjeseci samo u Kaznionici u Požegi što predstavlja teškoće mnogim obiteljima, onima siromašnima, koje si ne mogu priuštiti redovita putovanja, i onima koje žive u udaljenijim mjestima, npr u južnoj Hrvatskoj, kojima je organizacija putovanja zahtjevna.

Budući da smo kao velik problem identificirale da u području ljudskih prava zatvorenika i prava njihove djece u Hrvatskoj ne postoji dovoljno analiza i stručnih radova, a koji bi mogli biti temelj za daljnja lobiranja, kreiranje aktivnosti prilagođenih pravim potrebama ciljane skupine, te mijenjanja javnih politika, aktivnosti projekta su podijeljene na dvije faze. U prvom dijelu ćemo napraviti analizu javnih politika i praksi i izraditi preporuke koje mogu doprinijeti socijalnoj inkluziji i povećanju kvalitete života zatvorenica/ka i njihove djece i obitelji. Želimo zainteresirati stručnu javnost, motivirati ih i osnažiti na preuzimanje odgovornije uloge u rješavanju problema ove marginalizirane skupine. U drugom dijelu projekta s partnerskim i suradničkim organizacijama razvijamo sustav podrške zatvorenicama i njihovim obiteljima koji će se kasnije moći primjenjivati u drugim zatvorima i kaznionicama u Hrvatskoj.

Objavljeno:
Napisao/la:
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge RODA. Projekt MA#ME provodi Udruga RODA u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom u Požegi i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca te u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu i Ministarstvom pravosuđa. Ukupna vrijednost projekta je 109.482,40 eura. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (IPA 4.1.5.2.02.01.c04.) u iznosu od 93.060,04 eura i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Trajanje projekta: veljača 2014. - veljača 2016.

Aktivnosti