xxssxx

Kaleidoskop

Naziv projekta: KALEIDOSKOP - unapređenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantnije i raznovrsno društvo

Projekt financira: Europska unija u okviru programa IPA, komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Provedbena tijela su Ured za udruge i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 157.430,00 eura, a Europska unija financira 149.558,50 eura, što iznosi 95% ukupne vrijednosti projekta.

Partneri na projektu: ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju, LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja

Suradnici na projektu: Zagreb Pride

Broj ugovora: 2012-01-35-010210

Vrijeme provedbe: 4.11.2015. – 4.5.2017.

Mjesto provedbe: Republika Hrvatska

Kontakt: Branka Mrzić Jagatić, branka@roda.hr, 091/22 77 232

 

Opći cilj projekta

Unaprijediti zaštitu ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji i životnih partnerstava s djecom i njihov pristup njihovim pravima.

Specifični ciljevi projekta

  1. Osigurati primjenu ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji te životnih partnerstava s djecom kroz zagovaračke akcije usmjerene jačanju međusektorske suradnje OCD-ova, javne uprave i relevantnih institucija.
  2. Povećati pristup zakonskim i socijalnim pravima jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji te životnih partnerstava s djecom kroz obrazovanje, podršku i osnaživanje.
  3. Povećati svijest građana, jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji, životnih partnerstava s djecom, javnih institucija i OCD-ova o pravima i potrebama djece u različitim obiteljima, kroz jačanje kapaciteta i javne kampanje.

Aktivnosti projekta

  • Zagovaranje poboljšanja prava djece u različitim obiteljima kroz razvoj preporuka za njihovo primjenjivanje.
  • Izgradnja kapaciteta volontera, organizacija civilnog društva i javnih institucija usmjerenih na poboljšanje prava djece u različitim obiteljima putem programa obuke "Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti".
  • Edukacija i podrška jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji te životnih partnerstava s djecom u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava.
  • Podizanje svijesti o ljudskim pravima jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji te životnih partnerstava s djecom putem javnih kampanja.

 

Objavljeno:
Napisao/la:
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge Roditelji u akciji - RODA. Projekt KALEIDOSKOP provodi udruga Roda u partnerstvu s udrugama ADOPTA - Udrugom za potporu posvajanju i LET - Udrugom za unapređenje kvalitete življenja te sa suradnicima Zagreb Pride. Ukupna vrijednost projekta je 157.430,00 eura. Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru programa IPA, komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Ugovorno tijelo je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Trajanje projekta: studeni 2015. - svibanj 2017.

Aktivnosti