projekti udruge roda

3P+ Obrazovanje odraslih za pozitivnu trudnoću, porod i babinje

Projekt financira: Erasmus+

Trajanje projekta: listopad 2017. – rujan 2019.

Referentni broj: 2017-1-HR01-KA204-035388

Odobren iznos podrške: 207.159,00 EUR

Partneri: 

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. (Češka)

Zavod Indo anai (Slovenija)

 

Opći cilj: 

Povećati znanje i kapacitete budućih roditelja, ohrabriti ih da postavljaju pitanja i da znaju svoje opcije, kako bi dugoročno, kroz pritisak odozdo, ostvarili pozitivne promjene u nacionalnim sustavima brige za majčinstvo.

Opis projekta:

Budući roditelji ne mogu donositi odluke temeljene na informacijama koje nemaju, niti mogu imati na raspolaganju opcije ako za njih ne znaju. Ovaj će projekt kroz trosmjerni pristup prema edukaciji odraslih koristiti inovativne metode kojima će se doprijeti do onih roditelja koji možda ne traže prenatalnu edukaciji i možda znaju koja pitanja postaviti, čak i ako žele dobiti više informacija.

Stoga ovaj projekt cilja na razvoj i pružanje visokokvalitetne, moderne edukacije budućih roditelja, koristeći pritom različite medije i načine kako bi se maksimiziralo shvaćanje i uložilo u znanje budućih roditelja. Ovaj će projekt također proizvesti inovativni kurikulum, koji se temelji na dokazima, a svrha mu je prenatalna edukacija koju će mentori i edukatori provesti u četiri zemlje i na četiri različita jezika. Cilj tih edukacija je obuhvaćanje udaljenijih i zabačenih područja u četiri zemlje partnerice na projektu. Dodatna vrijednost projekta leži u činjenici da će njegovi korisnici imati prilike učiti kroz mobilne tehnologije, kao i kroz one tiskane, audio i digitalne publikacije. 

Objavljeno:
Napisao/la:
Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji financira Europska komisija kroz Erasmus+ program. Iskazani stavovi su stavovi udruge Roda i ni na koji način ne izražavaju stavove i mišljenje Europske komisije.

Aktivnosti