trudnoća i porod

Radovi s konferencije Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi

Roda je imala veliku čast biti sudomaćinom konferencije Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi koja se održala u Zagrebu, 16. i 17. travnja 2015. godine. Human Rights in Childbirth (HRiC) je međunarodna nevladina udruga sa sjedištem u Haagu koja istražuje i promovira prepoznavanje/priznavanje temeljnih ljudskih prava u sustavima i praksama porodničarske skrbi.

HRiC je do sad održao tri međunarodne konferencije, dvije u Europi i jednu u Sjedinjenim američkim državama, spajajući odvjetnike i aktiviste s liječnicima, primaljama, znanstvenicima društvenih znanosti, bioetičarima i drugim zainteresiranima za razgovor o ljudskim pravima koji se odnose na žene i novorođenčad. Te konferencije su pomogle u razmjeni informacija o nastojanjima i akcijama koje se događaju u raznim krajevima s ciljem razvoja maternalne skrbi koja je puna poštovanja i temelji se na dokazima.

Pred vama je rezultat rada stručnjaka iz područja ljudskih prava u porodu koji su se u travnju 2015. godine okupili u Zagrebu na konferenciji Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi 2015. E-zbornik radova dostupan je bez naknade, u PDF formatu, a sadrži sažetke svih prezentacija koje su održane na konferenciji. 

Video snimke prezentacija također su dostupne, na Rodinom YouTube kanalu.

Zbornik radova konferencije Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi 2015.
Zbornik radova konferencije Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi 2015.

VIDI PREUZMI

4.31 MB 0

Objavljeno:
Napisao/la: