Rodina vizija, misija, vrijednosti i principi djelovanja

Vizija

Društvo koje aktivno radi na ispunjavanju potreba te zaštiti i ostvarivanju prava djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji u cjelini, uključujući pravo pojedinca na izbor utemeljen na znanju.
Roda je nevladina udruga, nositelj pozitivnih promjena koje omogućuju ostvarivanje takvog društva.

Misija

Mijenjati društvo u društvo odgovorno prema djeci, roditeljima, budućim roditeljima i obiteljima - informiranjem, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene, kao i poticanjem roditelja i ostalih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i sudjelovanje u promjenama.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • Aktivno mijenjamo sustav, ne prilagođavamo mu se.
 • Djeca su ravnopravni i jednakovrijedni članovi društva. Djeca imaju pravo na optimalne uvjete za rast i razvoj.
 • Obitelj je svaka ona zajednica koja se tako osjeća, bez obzira na broj članova i njihove odnose. Obitelj je najvrednije mjesto za odgoj i odrastanje djeteta.
 • Roditelji su sposobni za odgovorno roditeljstvo. Odgovorni roditelji su roditelji koji su spremni preuzeti potpunu odgovornost za kvalitetu odnosa među odraslima i djecom, uključujući i odgovornost za pogreške koje su u procesu odgoja neizbježne.
 • Pojedinci imaju pravo na izbor temeljen na znanju i informiranosti.
 • Poseban naglasak stavljamo na prevenciju i pokušavamo preduhitriti probleme.
 • Tolerancija i prihvaćanje različitosti.
 • Otvorenost za suradnju s drugima.
 • Dosljednost u etičkom financiranju, neprihvaćanju sredstava od industrije čiji se proizvodi i način reklamiranja kose s našim vrijednostima.

Korisnici Rodinih usluga

 • članstvo
 • roditelji i šira obitelj
 • djeca
 • dojilje
 • trudnice
 • medicinsko osoblje (primalje, ginekolozi, pedijatri, patronaže)
 • psiholozi
 • vozači
 • policija
 • vrtići, škole
 • istorodne udruge
 • osobe s problemom neplodnosti
 • korisnici/ce Rodinog portala
 • članovi/ce Rodinog foruma i čitači foruma
 • kupci i prodavatelji na rasprodaji
 • mediji
 • donatori (potencijalni i sadašnji)

Roda surađuje

Sa zakonodavnom i izvršnom vlasti na izradi zakona:

 • s pojedinim saborskim zastupnicima,
 • s Ministarstvom unutarnjih poslova (Zakon o sigurnosti prometa na cestama),
 • s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi (Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o osnovnom zdravstvenom osiguranju i pripadajući pravilnici),
 • s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka (Zakon o sigurnosti prometa na cestama),
 • s Uredom pravobraniteljice za djecu i Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Roda predstavlja korisnike/ce

Udruga ima svoje predstavnike u Nacionalnim odborima i povjerenstvima

 • za populacijsku politiku,
 • za spolni odgoj.

Rodine aktivnosti u medijima

Aktivnosti udruge te izjave za javnost objavljujemo u medijima:

 • TV,
 • radio,
 • novine,
 • Internet portali.

Suradnja s nevladinim sektorom

U okviru nevladinog sektora surađujemo:

 • S udrugama pri realizaciji istih ciljeva.
 • Sa zakladama s programima.
 • S komercijalnim sektorom: prodavači, distributeri, osiguravajuća društva koji prenose neke naše vrijednosti te pomažu rad Udruge financijski ili kao podrška u javnosti.
 • S institucijama javnog sektora; bolnicama, liječnicima koji podržavaju rad Udruge te nam pomažu informacijama i stručnim znanjima.
 • S pojedincima: liječnici, medijske ličnosti koje pomažu rad Udruge odazivajući se na manifestacije koje RODA organizira.
 • Međunarodnim dionicima: udruženja kojih je Udruga član, odnosno čijim se načelima i informacijama vodimo; IBFAN, LLL te pojedincima (primalje, političari) koji se odazivaju na naše pozive te nam proširuju znanja i održavaju seminare.
 • Donatorima koji podržavaju ili će podržavati projekte Rode: AED, Ministarstva.