Model financiranja rada udruge Roda

I/ UVOD

Udruga Roda pokretač je pozitivnih promjena u našem društvu želeći ga učiniti okruženjem u kojem su potrebe, sigurnost i prava trudnica, djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji u cjelini ispred kratkoročnih ekonomskih interesa pojedinaca, tvrtki i društva. Svoje programe i aktivnosti Udruga financira na različite načine kako bi očuvala neovisnost svojeg djelovanja i održivost. Pri tome se ne vezuje uz jednog donatora ili jedan način financiranja. Sredstva za rad Udruge prikupljamo putem natječaja, od donatora i sponzora, donacijama građana i članarinama te samofinanciranjem u skladu s našom misijom. Roda može uzeti u obzir donacije i sponzorstva u obliku usluga, robe i novca. Najveći udio u vrijednosti našeg rada ipak dolazi od volonterskog doprinosa.

Roda može tražiti i primati sponzorstva i donacije za aktivnosti, programe, projekte i operativne planove u skladu s normama navedenima o ovom tekstu.

 

II/ SVRHA UTVRĐIVANJA MODELA FINANCIRANJA

Ovim Pravilnikom o modelu financiranja rada Udruge određuju se etička načela prikupljanja sredstava kao i financijskog poslovanja Udruge općenito, a njima se vode sve članice i zaposlenice Udruge.

1. Postaviti kriterije i ustrojiti proces odlučivanja u vezi financiranja Rodinih aktivnosti.
2. Potaknuti svijest o važnosti etičkog prikupljanja sredstava među organizacijama civilnoga društva, pojedincima i u društvu, te o važnosti dugoročnih društvenih pozitivnih promjena pred kratkoročnim pojedinačnim financijskim interesima.

 

III/ PRIHVATLJIVOST DONATORA/SPONZORA

Samo pojedinci, institucije ili organizacije čija reputacija, proizvodi ili usluge nisu u suprotnosti s Rodinom vizijom, misijom i vrijednostima mogu biti sponzori i donatori Udruge. Roda nema obavezu prihvatiti niti jednu ponudu sponzorstva, donacije ili poslovnog odnosa.

Udruga neće prihvatiti sredstva ukoliko potencijalni sponzor/donator:

 • svojom reputacijom, proizvodima ili uslugama proturječi viziji, misiji i vrijednostima Udruge;
 • krši i/ili ulazi u djelokrug Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko;
 • šteti interesima trudnica, djece, majki, očeva, obitelji i prirodnog okoliša;
 • stavlja Udrugu u zavisan položaj;
 • ne posluje u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske;
 • Uplaćena sredstva neprihvatljivih sponzora/donatora bit će vraćena u cijelosti.

Kako bi ovaj dokument bio razumljiv potencijalnim sponzorima/donatorima i našim članicama, sastavljen je sljedeći etički filter kojim se također utvrđuje prihvatljivost potencijalnog sponzora/donatora:

CRVENA LISTA (neprihvatljiva u cijelosti):

 • proizvođači i distributeri nadomjestaka za majčino mlijeko i drugih proizvoda iz domene Međunarodnog pravilnika
 • duhanska industrija
 • proizvođači alkoholnih pića
 • proizvođači oružja i pirotehnike
 • političke stranke
 • vjerske zajednice i udruge

ŽUTA LISTA (potrebna rasprava i provjera):

 • prehrambena industrija
 • farmaceutska industrija
 • zdravstvene ustanove
 • proizvodi i usluge iz domene Rodina djelovanja
 • anonimna donacija fizičke ili pravne osobe

ZELENA LISTA: prihvatljivi sponzori i donatori

Ova lista nije konačna i Udruga ima diskrecijsko pravo odbiti druge donatore/sponzore koji nisu na ovoj listi.

 

IV/ PROVJERA POTENCIJALNIH SPONZORA/DONATORA

Svaki će se sponzorski ugovor ili donacija razmatrati zasebno i temeljito. Prilikom provjere potrebno je razmotriti da li potencijalni sponzor/donator:

 • svojom reputacijom, proizvodima ili uslugama proturječi viziji, misiji i vrijednostima Udruge
 • krši i/ili ulazi u djelokrug Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko
 • šteti interesima trudnica, djece, majki, očeva, obitelji i prirodnog okoliša
 • stavlja Udrugu u zavisan položaj
 • posluje u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske
 • pomaže Udruzi ostvariti ciljeve.

 

V/ POSTUPAK ODLUČIVANJA O DONACIJAMA/SPONZORSTVIMA

Nakon zaprimanja upita o donaciji i/ili sponzoriranju djelatnosti Udruge slijedi postupak odlučivanja u kojemu sudjeluju najmanje tri članice Udruge uz obavezno savjetovanje s volonterkama iz tima za zaštitu i promociju dojenja:

Izvršna direktorica
Jedna članica Etičkog povjerenstva
Jedna članica aktivna u programu koji se razmatra za sponzorstvo/donaciju

Odluka tima za provjeru prihvatljivosti donatora/sponzora je konačna.
Rok za odlučivanje o donaciji i/ili sponzoriranju je najviše dva tjedna od dana zaprimanja upita.