Radna tijela, projekti i aktivnosti udruge RODA

Radna tijela Udruge RODA

 

Upravni odbor

Marija Renić - predsjednica
Klaudija Kordić - potpredsjednica
Dora Kolačko
Daniela Drandić
Jasena Knez Radolović

 

Etičko povjerenstvo

Mirela Blažanović, predstavnica Skupštine
Daniela Drandić, predstavnica Upravnog odbora
Ivana Zanze, predstavnica Izvršnog odbora

 


Zaposlene/i

Ivana Zanze - izvršna direktorica
Branka Mrzić Jagatić - koordinatorica programa
Jasena Knez Radolović - koordinatorica programa
Italina Benčević - voditeljica projekta
Bojana Šantić - voditeljica projekta
Ines Mindjek - voditeljica ureda
Ivana Pović - financijska savjetnica


Područja aktivnosti udruge Roda

 

Reproduktivna prava i zdravlje

Voditeljica: Daniela Drandić 

Kratki opis:

Senzibiliziranje i educiranje hrvatske javnosti, posebno budućih majki, o važnosti i prednostima prirodnog poroda i neometanja prirodnog tijeka poroda.

Projekt djeluje kroz informiranje, educiranje i komunikaciju s trudnicama i njihovim partnerima, putem tekstova na Portalu, komunikacije na Forumu i različitim akcijama osvješćivanja pojedinih važnih pitanja vezanih uz porod te, s druge strane, suradnjom s nadležnim institucijama i medicinskim osobljem, nastoji se poboljšati komunikacija i suradnja sa strukom i državnim tijelima, ukazati na probleme i dati prijedloge za poboljšanja funkcioniranja sustava rađanja, te educirati o prirodnom porodu i praksi u stranim zemljama.

 

MPO - Medicinski potpomognuta oplodnja

Suvoditeljice: Klaudija Kordić, Bojana Šantić

Kratki opis:

Senzibiliziranje javnosti na problem medicinski potpomognute oplodnje, informiranje i educiranje osoba s problemom neplodnosti, pritisak na mjerodavne institucije za proširenje prava pacijenata i pacijentica suočenih s problemom neplodnosti, pritisak na zakonodavce i aktivnosti za mijenjanje i donošenje kvalitetnog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, te rješavanje ostalih problema vezanih uz neplodnost.Dojenje i zaštita dojenja

Suvoditeljice: Ivana Zanze, Jasena Knez Radolović 

Kratki opis:

Koordinacija i ujednačavanje svih aktivnosti u rodi vezanih uz dojenje.

Edukacija volonterki za pružanje podrške u dojenju majkama, pružanje informacija o dojenju i promicanje dojenja, praćenje kršenja Pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko. Obilježavanje tjedna dojenja. Podržavajuće roditeljstvo

Suvoditeljice:  Jasena Knez Radolović, Kristina Turudić Leko

Kratki opis:

Program Podržavajućeg roditeljstva radi na podizanju svijesti o postojanju vrlo učinkovitih, a miroljubivih, nenasilnih metoda discipliniranja djece.

Kroz edukativne brošure i letke, komunikaciju putem Foruma, tekstova na portalu te radionica za roditelje, (buduće) roditelje se osnažuje u njihovoj ulozi, upoznaje ih se s alternativama tradicionalnih, često po djecu omalovažavajućih i štetnih metoda discipliniranja. U okviru programa Udruga Roda svake dvije godine organizira Rodin dan za roditelje, jedinstveno mjesto susreta roditelja i stručnjaka /stručnjakinja iz područja dječjeg razvoja, roditelja s drugim roditeljima, ali i zajedničkih kreativnih i edukativnih radionica za djecu i roditelje.Prava roditelja i djece

Voditeljica: Branka Mrzić Jagatić, branka@roda.hr

Kratki opis:

Projekt za prava trudnica, roditelja i djece najstariji je od svih Rodinih projekata. Direktan poticaj osnivanju Udruge bilo je smanjenje rodiljnih naknada 2001. godine i nekoliko entuzijastica okupilo se kako bi probalo nešto promijeniti.

Predlažemo promjene zakona, lobiramo, organiziramo javne akcije (poput tradicionalnih "Šiba za ministre"), upozoravamo javnost i političare na goruće probleme, i naravno - nastojimo sve što smo saznali prenijeti onima kojima je najpotrebnije - roditeljima i onima koji će to tek postati.

Zalažemo se za bolja općenita prava i pravo izbora, pravo na adekvatan roditeljski dopust, prava trudnica, žena koje rađaju, majki i djece, te za zaštitu reproduktivnih prava i zdravlja. Kroz sve navedene aktivnosti nastojimo doprinijeti promijeni društvene klime i transformaciji u educirano društvo, senzibilizirano na djecu, koje omogućava kompetentno roditeljstvo.

 

Sigurno u autosjedalici!

Voditeljice: Italina Benčević, Mandica Petričević, Jana Bosanac

Kratki opis:
Cilj programa Sigurno u autosjedalici je edukacija roditelja i šire javnosti o važnosti sigurnosti djece u vozilu i uporabe dječjih autosjedalica s ciljem sprječavanja ozbiljnih i smrtonosnih ozljeda djece pri sudaru. Najvažnije aktivnosti unutar programa su edukacija javnosti o važnosti autosjedalica, pružanje informacija i pomoći roditeljima kod korištenja sjedalica, suradnja sa zakonodavnim i zdravstvenim institucijama te drugim institucijama i pojedincima koji skrbe o zaštiti dječjeg zdravlja.

 

Djeca u bolnici

Voditeljica: Kristina Turudić Leko

Kratki opis:
Program nastoji postići senzibilizaciju javnosti po pitanju važnosti boravka uz dijete za vrijeme hospitalizacije te posljedica koje boravak djeteta u stranom okruženju, bez prisutnosti bliske osobe, može imati na brzinu oporavka i na dugoročno psihofizičko stanje djeteta. U tom kontekstu ukazujemo na još uvijek raširen problem ograničavanja boravka majke, oca ili drugog bliskog člana obitelji uz dijete u bolnici, odnosno za vrijeme obavljanja pojedinih dijagnostičkih postupaka. Vršimo pritisak na mjerodavne zakonodavne institucije te bolnice i druge zdravstvene ustanove radi proširenja postojećih prava uzimajući u obzir individualne potrebe djeteta te potrebu djeteta za blizinom roditelja/bliske osobe, a osobito radi omogućavanje 24-satnog boravka roditelja uz dijete u bolnici.
Nastojimo educurati i roditelje o postojećim pravima njih i njihove djece dok su pacijenti te ih osnažiti u spremnosti da inzistiraju na ostvarenju tih prava istovremeno ih educirajući o pripremi djeteta na hospitalizaciju i načinu na koji će surađivati s medicinskim osobljem u cilju pružanja djetetu optimalne medicinske skrbi i što bržeg ozdravljenja.

 

Rodin portal

Voditeljica: Jasena Knez Radolović
Suvoditeljice: Urednice rubrika

Kratki opis:
Portal je najbrži i velikom broju ljudi najlakše dostupan kontakt s Udrugom. Vidimo ga kao medij kroz koji promoviramo svoje akcije i ciljeve za koje borimo, osvještavamo širu javnost o problemima na područjima kojima se bavimo i ono najvažnije, tekstovima i promoviranim akcijama educiramo i motiviramo na promjene i podizanje (i širenje) svijesti vezane uz područja kojima se bavimo.

 

Forum

Voditelji/ce: Karla Kiš Kamenjarin, Suzana Komušar

Kratki opis:
Putem Foruma promoviramo stavove Udruge, predstavljamo svoje projekte, informiramo i educiramo o temama koje su bliske područjima kojima se bavimo, dobivamo povratne informacije o tekstovima na Portalu, otvaranjem i pokretanjem provokativnih tema potičemo korisnike na promišljanje i mijenjanje ukorijenjenih stavova za koje smatramo da su štetni za nas i djecu, osnažujemo žene, roditelje. 

 

 

Umirovljeni projekti

Društveno poduzetništvo

Voditeljica: Tijana Bogdanović

Kratki opis:

Kroz društveno odgovorne projekte i pothvate, ostvarujemo profit kojim financiramo Rodine aktivnosti i projekte, a koji su za krajnje korisnice i korisnike besplatni.U sklopu Rodinog društvenog poduzetništva, proizvodimo platnene pelene te ostale potrepštine potrebne korisnicima platnenih pelena, platnene menstrualne uloške, dječje i majice za odrasle s natpisima koji promoviraju naše vrijednosti i ciljeve, platnene torbe s natpisima koji također promoviraju Rodine vrijednosti.

 

Platnene pelene

Voditeljica: Renata Milat

Kratki opis:
Cilj ovog programa je upoznavanje roditelja i šire javnosti s prednostima upotrebe platnenih pelena. Platnene pelene su bolje za zdravlje djeteta, ekološki prihvatljivije i financijski daleko isplativije nego jednokratne. Moderne sašivene pelene, oblikovane za jednostavnu upotrebu i održavanje, su u Hrvatskoj jako slabo poznate, te je potrebno upoznati roditelje s ovakvim prirodnijim načinom prematanja beba, pogodnijim za njih, za djecu i za okoliš.