Kako Roda mijenja svijet

Roda je u deset godina narasla od skupine desetak entuzijastica i entuzijasta do važne, prepoznate i relevantne organizacije koja provodi brojne programe i projekte u zajednici i zagovara promjene u sustavu.
Među vodećim je udrugama u Hrvatskoj u području promicanja i zalaganja za prava djece koja se oslanja na veliki angažman volontera, postižući pri tome vrlo opipljive rezultate u mijenjanju javnih politika za djecu, žene i obitelji. Promišljene i vidljive javne kampanje za djecu i majke, udruga upotpunjuje i cijelim nizom konkretnih usluga za roditelje, prateći tako potrebe suvremene obitelji.

Roda također kontinuirano radi s medijima kako bi utjecala na javno mnijenje i zagovarala promjene u području skrbi o djeci.
Unatoč činjenici da je većina članica i članova angažirana volonterski, Roda vrlo kompetentno doprinosi razvoju javnih politika, vodeći pri tome dijalog s vodećim domaćim stručnjacima i dužnosnicima.

U svim područjima našega rada utjecale smo na pozitivne promjene u stavovima javnosti, kao i na promjene unutar sustava: stvaranje infrastrukturnih i zakonskih okvira za promjene dosadašnje prakse.


Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali. 
Margaret Mead