rodine konferencije xxssxx

10. Rodina mliječna konferencija i prePOROD 2017.

Udruga Roditelji u akciji – Roda organizira konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem o pružanju zdravstvene skrbi ženama s fizičkim i senzornim invaliditetom. 10. Rodina mliječna konferencija i prePorod „Majčinstvo i žene s invaliditetom" će se održati u petak, 10. studenoga 2017. u Kristalnoj dvorani hotela Westin, Izidora Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb, od 9 do 17.30 sati.


Ova konferencija s međunarodnim sudjelovanjem jedinstvena je u Hrvatskoj jer po prvi puta zdravstvenim djelatnicama i djelatnicima, ali i drugim pružateljima podrške ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi, nudi edukaciju o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom.

 

Sudionice/ci će steći sljedeća konkretna stručna znanja iz područja skrbi za reproduktivno zdravlje žena i za pružanje sveobuhvatne podrške ženama s različitim oblicima fizičkog i senzornog invaliditeta u roditeljstvu:

  • specifičnosti trudnoće, poroda i podrške tijekom babinja majkama s fizičkim invaliditetom;
  • specifičnosti trudnoće, poroda i podrške tijekom babinja majkama sa spinalnim ozljedama;
  • prilagođena podrška u dojenju za majke sa senzornim oštećenjem (gluhoća i sljepoća) te utjecaj dojenja na različite oblike fizičkog invaliditeta i obrnuto;
  • prijenos dobre prakse iz Velike Britanije i Švedske za pružanje podrške ženama s fizičkim i senzornim invaliditetom;
  • praktična podrška roditeljima sa spinalnim ozljedama u skrbi za dijete;
  • rezultati istraživanja Majčinstvo i žene s invaliditetom i preporuke koje će unaprijediti zdravstvenu skrb i podršku usmjerenu ženama s invaliditetom;
  • poznavanje zakonskog okvira koji ženama s invaliditetom jamči dostojanstveno majčinstvo.

Za više informacija molimo da nas nazovite na 01 61 77 500, odnosno da se obratite e-poštom na adresu konferencija@roda.hr

Prijavite se na konferenciju!

Objavljeno:
Napisao/la:

Aktivnosti