Smjernice stručnih društava o skrbi za trudnice, rodilje i dojilje za vrijeme COVID-19

 

Upute za opremu za osobnu zaštitu za zdravstvene djelatnike koji skrbe za pacijentima sa COVID-19 Uprave za javno zdravstvo Ontario (Kanada) (uključuje upute za skrb izvan zdravstvenih ustanova, npr u domu pacijenta)

 

 

 

 

Objavljeno:
Napisao/la:
Photo: Mesec Maj

Moglo bi Vas zanimati