Javna rasprava o Pravilniku o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima

U veljači 2015. godine, Agencija za elektroničke medije, organizirala je javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o  Pravilniku o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.

Udruga Roda uključila se u okviru svog rada na temi sigurnosti djece na internetu u javnu raspravu sa svojim prijedlozima i primjedbama.

 

Roditelji u akciji – RODA
Čanićeva 14
10000 Zagreb

U Zagrebu 18. veljače 2015.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predmet:
Primjedbe i prijedlozi na tekst Prijedloga Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima

Temeljem poziva Agencije za elektroničke medije na internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, udruga Roditelji u akciji - RODA, dostavlja svoje primjedbe i prijedloge na tekst Prijedloga Pravilnika.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

Članak 5.
Smatramo kako bi djeca bila najbolje zaštićena i namjere stavaka iz Članka 5. optimalno ispunjene kad bi se audiovizualna komercijalna komunikacija usmjerena direktno i indirektno na maloljetnike, strože regulirala i uredila za sve medije, bez obzira radi li se o javnom ili privatnom mediju.
Audiovizualna komercijalna komunikacija trebala bi biti kategorizirana na jednak način kao kategorije programa te prikazivanje poruka ograničeno na vrijeme prikladno određenoj kategoriji programa.

Zato smatramo kako bi stavak 2 i 3 Članka 5. trebali glasiti "U programima koji su namijenjeni maloljetnicima i vremenskim terminima obuhvaćenim programskom kategorijom 12 ... "
Audiovizualna komercijalna komunikacija usmjerena maloljetnicima, u terminu programa namijenjenog maloljetnicima, trebala bi biti regulirana i vremenskim trajanjem (ograničenjima) te bi se količina poruka trebala ograničiti u ukupnom trajanju u odnosu na trajanje programa namijenjenog maloljetnicima, bez obzira radi li se o državnom ili privatnom mediju.

Osim već spomenutih ograničenja audiovizualnih komercijalnih poruka navedenih u stavku 3. Članka 5. Pravilnika, u ograničenja bi trebalo dodati i sljedeće:
"U programima koji su namijenjeni maloljetnicima pružatelji medijskih usluga ne smiju emitirati audiovizualne komercijalne poruke koje impliciraju kako će korištenje određenog proizvoda ili usluge, učiniti dijete sretnijim ili popularnijim."

OBRAZLOŽENJE primjedbi i prijedloga vezanih uz Članak 5
Svjesne smo činjenice da se privatni mediji financiraju iz reklamnih poruka, ali smatramo kako je dužnost svih nadležnih tijela, a ne samo roditelja da djecu zaštite od pretjeranog i prekomjernog izlaganja audiovizualnim komercijalnim porukama i to na način da se jasno definiraju pravila o sadržaju, trajanju i količini takvih poruka u odnosu na ukupno trajanje programa namijenjenog specifično djeci.

Iako se neke audiovizualne komercijalne poruke ne obraćaju direktno maloljetnicima ili ne prikazuju u svojim porukama maloljetnike, ukoliko se prikazuju u terminima u kojima je očekivano da će im biti izloženi i maloljetnici, takve poruke imaju velik i štetan utjecaj na njih, a najčešće nisu ni u skladu s pravilima opisanima u stavku 3 Članka 5. Pravilnika pa je štetan učinak još veći.

Kategorizacijom audiovizualnih komercijalnih poruka s kategorijama programa, dodatno bi se smanjila mogućnost izlaganja maloljetnika audiovizualnim komercijalnim porukama koje nisu u skladu s Člankom 5.

Djeca su vrlo važna "meta" industrije oglašavanja jer predstavljaju i utječu na kupovne navike tri različite skupine potrošača: oni sami su kupci jer troše svoj džeparac, utječu na potrošnju svojih roditelja i šire obitelji, ali su i budući samostalni potrošači koji već sada kreiraju potrošačke navike.

Potrošačke navike stečene u djetinjstvu vrlo se teško mijenjaju, stoga je utjecaj na maloljetnike putem audiovizualnih komercijalnih poruka, u dugoročnom smislu, izuzetno važan i profitabilan.
U prilog višim i strožim standardima i propisima kreiranja i emitiranja audiovizualnih komercijalnih poruka usmjerenih maloljetnicima i emitiranih u terminima u kojima je vrlo moguće da će biti dostupni i maloljetnicima, govore i psiholozi koji ističu kako agresivna promidžba usmjerena prema djeci šteti osjećajima koje imaju prema sebi samima i uči ih da cijene materijalna dobra kao presudna, a osobe koje su usmjerene prema materijalnim vrijednostima pokazuju manje životnog zadovoljstva i imaju veću pojavnost nezadovoljavajućih međuljudskih odnosa, podložniji su ovisnostima i manje doprinose društvu.

Prihvaćamo punu roditeljsku odgovornost za odluke vezane uz vremensko trajanje korištenja medija i izloženost određenim sadržajima, ali trebamo saveznike i u nadležnim tijelima i institucijama, kako bismo kroz pravilnike i visoke standarde reklamiranja, minimizirali izloženost maloljetnika štetnim reklamnim porukama.

Članak 16.
Smatramo kako bi elektroničke publikacije za koje je vjerojatno da bi mogle narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika ili ugroziti njegov integritet, samopoimanje, samopoštovanje ili identitet objavljuju u elektroničkoj publikaciji, trebalo dodatno osigurati sustavom prijave korisničkim imenom i lozinkom, a prilikom registracije korisnika, tražiti podatak o datumu i godini rođenja korisnika.

OBRAZLOŽENJE prijedloga vezanog uz Članak 16.
Obaveznom prijavom na elektroničke publikacije za koje je vjerojatno da bi mogle narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika ili ugroziti njegov integritet, samopoimanje, samopoštovanje ili identitet objavljuju u elektroničkoj publikaciji, onemogućit će se slučajno, nepažnjom izazvano izlaganje maloljetnika neprimjerenim sadržajima, a i otežati i pristup takvim sadržajima.

Potpuno smo svjesne da će dio maloljetnika i dalje moći pristupiti sadržajima prijavljujući se na publikaciju lažnim podacima, ali za taj dio problema preuzimamo roditeljsku odgovornost.

O Rodi:
Udruga Roda okuplja oko 250 roditelja. Djelujemo na području cijele Republike Hrvatske aktivnostima usmjerenim na poboljšanje prava roditelja i djece, edukacijom, informiranjem, podrškom i zagovaranjem.

U ime udruge Roditelji u akciji - RODA,

Ivana Zanze, izvršna direktorica
roda@roda.hr

Jasena Knez Radolović, programska koordinatorica
jasena@roda.hr

sigurnost na internetu
NOT PUBLISHED
Napisao/la: