Stručno usavršavanje patronažnih sestara u sklopu projekta

Tijekom ožujka su u organizaciji udruge Roditelji u akciji - Roda i njezinih partnera, Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba i Udruge slijepih Zagreb organizirana usavršavanja za ukupno 108 patronažnih sestara u tri doma zdravlja Zagreb – Zapad (11.3.), Istok (17.3.) i Centar (21.3.).

Ukratko su predstavljene aktivnosti projekta „Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi" s posebnim osvrtom na dva CD-a sa zvučnim edukacijskim materijalom za slijepe i slabovidne trudnice i roditelje „Iz Rodina kljuna" i „Trudnoća i porod" te DVD „Mliječna staza" o dojenju na hrvatskom znakovnom jeziku.

Slijedila su teorijska izlaganja s praktičnim primjerima čiji je cilj bio obuka patronažnih sestara u stjecanju novih znanja i vještina za rad s trudnicama i majkama s invaliditetom kako bi se one u najvećoj mogućoj mjeri mogle uključiti u skrb za vlastito dijete s obzirom na specifičnosti različitih oblika invaliditeta.

Na izazove s kojima se susreću majke s motoričkim invaliditetom i zdravstveno osoblje osvrnula se dipl. psihologinja i socijalna radnica Maria Tomić Preiner s temom „Mama u kolicima s kolicima". Nakon nje je Iwa Dugač, socijalna radnica iz Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba izložila temu „Mame s oštećenjem sluha" te se dotaknula osnova hrvatskog znakovnog jezika u vidu komunikacije s majkom oštećena sluha. Trosatno predavanje zaključila je Jadranka Hudek Tomek, socijalna radnica iz Udruge slijepih Zagreb predavanjem „Postoji li svijet slijepih?" o majkama s oštećenjem vida i njihovim potrebama. Patronažne sestre imale su priliku doznati više o ulozi zdravstvenih djelatnika/ca u uključivanje majki s invaliditetom u skrb o djetetu, ali i čuti prijedloge za unapređenje komunikacije zdravstvenog osoblja i majki s invaliditetom. Od ukupnog broja sestara koje su ispunile evaluacijski listić, 41% njih se u radu susreo s majkama s invaliditetom, a čak 89% sestara je izjavilo da smatraju kako bi im u radu koristila dodatna usavršavanja na temu majčinstva s invaliditetom.

Primjerci CD-a „Iz Rodina kljuna", „Trudnoća i porod" i DVD-a „Mliječna staza" ostavljeni su na korištenje domovima zdravlja sa željom da se potakne daljnje usavršavanje patronažnih sestara kao važnog dijela cijele mreže podrške trudnicama i majkama s invaliditetom koju tek treba razvijati.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: