Dojenje u kriznim situacijama - lekcije (ne)naučene

Kaže se da je kriza ono vrijeme kad se implementira krizni plan. 
Kad nema kriznoga plana, kriza nas pogađa još i više, a najugroženije su - najranjivije skupine.

Kao što su svjetske prirodne katastrofe zadnjih godina pokazale, mogućnost prijevoza i skladištenja vode i hrane uvelike je smanjena za vrijeme i nakon katastrofalnih razaranja.
Majčino je mlijeko odmah spremno i pruža dojenčetu sve što mu je potrebno u smislu prehrane.
Dojenje spašava živote, posebno u vrijeme kriza!
Hrvatska nije bila pošteđena kriznih situacija, od 1991. godine do danas imali smo iskustvo domovinskoga rata i velikog broja progranika, imali smo katastrofalne poplave, a zadnjih osam mjeseci kroz našu zemlju prošlo je preko 800.000 izbjeglica i migranata, a među njima desetine tisuća dojenčadi.
 
Iako imamo svojevrsno bogato iskustvo u krizama, Hrvatska nema Plan za prehranu djece u kriznim situacijama, a slično je iskustvo i drugih zemalja na tzv. "Balkanskoj ruti". Zahvaljujući suradnji UN-ovih i drugih međunarodnih humanitarnih organizacija i lokalnih savjetnica za dojenje (LLLI, IBCLC i druge), na cijeloj ruti se improvizirala pomoć u dojenju majkama male djece.
Hrvatsko iskustvo možda je i najpotpunije, u UNICEF-ovom Mother and Baby Centru, sigurnom kutku za trudnice, majke i malu djecu, u Slavonskom Brodu su pomoć pružale Rodine savjetnice za dojenje u kriznim situacijama, uz podršku organizacija Magna i Save the Children koje su pružale pedijatrijski nadzor i trijažu i osiguravale sigurnu prehranu djeci koja ne doje. 
 
Ciljevi 9. Rodine mliječne konferencije Dojenje u kriznim situacijama - lekcije (ne)naučene su upoznati sve ključne dionike, nadležne institucije, ali i druge organizacije koje se mobiliziraju u kriznim situacijama, s prehranom djece u kriznim situacijama, utjecajem dojenja na zaštitu zdravlja i života djece, i važnošću donošenja Plana o prehrani djece u kriznim situacijama, ali i podijeliti iskustva u pomoći majkama i djeci u Hrvatskoj, Srbiji, Grčkoj. Ova izbjeglička kriza po mnogočemu je specifična, ali lekciju iz nje možemo i moramo izvući.
 

Predavači i teme obuhvaćene konferencijom su:

Roditelji u akciji - Roda (Hrvatska) koja će govoriti o provedbi aktivnosti u Centru za majku i dijete u tranzitnom kampu za izbjeglice u Hrvatskoj.

UNICEF Hrvatska koji će podijeliti iskustva u organiziranju podrške za dojenje, zdravstvenu njegu i prehranu u kampovima Opatovac i Slavonski Brod, kao i liječenju i brizi za nezbrinutu djecu te o ključnim intervencijama koje u kriznim situacijama štite zdravlje dojenčadi i male djece.

Save the Children će govoriti o osiguravanju zdravlja djece tijekom katastrofa i strateškom planiranju prehrane novorođenčadi i male djece tokom izbjegličkih okolnosti u Europi.

Hrvatska udruga savjetnica za dojenje govorit će o smjernicama za ocjenjivanje Indikatora  9: Prehrana dojenčadi i male djece u kriznim situacijama unutar Inicijative svjetskih trendova u dojenju, te o specifičnostima podrške majkama tijekom izbjegličke krize u Hrvatskoj.

UNICEF Srbija će govoriti o svojim iskustvima u podršci dojenju tijekom kriznih situacija, a Nurture Project će predstaviti svoje iskustvo iz Grčke.

MAM Beyond Borders predstavit će primaljsku pomoć trudnici i rodilji u kriznim situacijama.

Program 9. Rodine mliječne konferencije
Program 9. Rodine mliječne konferencije

VIDI PREUZMI

244.45 kB 0

Prijavnica za konferencije 2016.
Prijavnica za konferencije 2016.

VIDI PREUZMI

47.73 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Photo: ĐIvković/UNICEF Photo: ĐIvković/UNICEF