Čitateljski program za roditelje i djecu u kaznionicama

Više tisuća maloljetne djece u ovom trenutku u Hrvatskoj ima roditelje u zatvorima, procjena je da ih je godišnje u Hrvatskoj oko 15.000. Ta djeca su nevidljiva za zajednicu, ranjiva, neki su i sami neposredne žrtve, ali svi su posredne žrtve postupaka svojih roditelja.

Odlaskom roditelja na izdržavanje kazne zatvora, i dijete i roditelj i dalje imaju pravo i potrebu za održavanjem međusobnih bliskih kontakata. Održavanje odnosa između roditelja koji je u zatvoru i djeteta nužno je za uravnoteženo odrastanje i nadvladavanje razvojnih kriza djeteta. Ovaj se odnos može održavati kroz posjet roditelju u zatvor ili kroz drugu vrstu kontakta, putem pisama, pošiljki ili putem telefona. Iako imaju pravo na posjet roditelju i preko 60 puta u godini (vikend posjet i posjet praznikom), prosječni broj posjeta djece je samo 4 godišnje. Neka djeca svoje roditelje posjećuju i češće, ali neka ih ne vide i godinama.

Današnje tehnologije omogućuju djetetu uživanje u dobrobiti čitanja naglas i onda kad roditelj nije u blizini. Slušajući snimku i listajući knjigu ili slikovnicu dijete razvija vještine slušanja, maštu, vježba zadržavanje pažnje i obogaćuje rječnik. Barem jednako toliko važno je povezivanje roditelja i djeteta kroz trenutke čitanja i slušanja priča, unatoč preprekama koje ih dijele. U intimnom i čarobnom trenutku dijeljenja lijepe priče, kroz "zvučnu slikovnicu/knjigu" koju dobiva od roditelja, dijete dobiva priliku imati roditelja zatvorenika uz sebe, a roditelj – darovati djetetu dio sebe.

Prema ideji programa, očevi će u zatvoru dobiti slikovnice i knjige, među kojima će izabrati priču za svoju djecu. Priču će čitati obraćajući se svome djetetu, a osoblje zatvora trebalo bi pomoći da se to snimi i da se snimka, uz posredovanje udruge RODA, pošalje djetetu. 

Riječ je o vrlo poticajnom načinu jačanja ili ponovnog uspostavljanja narušenih veza s očevima, osobito u djetetovoj ranoj dobi. S jedne strane, on je prilika za osnaživanje roditeljskih kompetencija očeva, koji će na taj način moći naučiti i doživjeti koliko su njihova slika i glas djetetu važni. On je i prilika da – premda su u zatvoru – učine nešto za svoje dijete i budu na poseban način i dalje prisutni u djetetovom životu. S druge strane, djetetu to pruža mogućnost osvješćivanja očeva lika i glasa, produljenje kontakta s njim, makar i virtualnog, koji omogućuje da "budu s tatom" kad god požele, odnosno kad god mogu poslušati snimku, da se u različitim prilikama mogu podsjetiti da otac misli na njih i da ih voli. Sigurnost u roditeljsku naklonost osnažuje djetetovo samopoimanje i svijest o vlastitome identitetu. Osim toga, čitanje djetetu u obitelji i inače se smatra snažnim razvojnim poticajem koji podupire razvoj djetetovih čitateljskih vještina, a koje su temelj pismenosti i daljnjeg obrazovanja.

Partneri i suradnici na projektu: Hrvatsko čitateljsko društvo (partner), Ministarstvo pravosuđa RH (suradnik)

Iznos projekta financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih: 40.000,00 Kn 

Trajanje projekta: 01.11.2015.-31.10.2016.

Ciljevi projekta su:

  • Povećanje bliskosti i povezivanje roditelja-zatvorenika s njihovom djecom, tijekom izvršenja kazne zatvora
  • Jačanje roditeljskih kompetencija roditelja-zatvorenika
  • Osnaživanje djece čiji su roditelji u zatvorima kroz razvoj čitalačkih vještina
  • Osvještavanje zaposlenika zatvorskog sustava i šire javnosti o potrebama i pravima djece čiji su roditelji u zatvorima

Aktivnosti projekta su:

Prema kreiranom planu, održat ćemo predavanja namijenjena zatvorenicima na kojima ćemo ih upoznati s važnošću čitanja naglas zbog ostvarivanja bliskog odnosa s djecom i za razvoj čitalačkih vještina i bolji školski uspjeh djece, te ih upoznati s metodologijom provedbe ove aktivnosti i motivirati ih na sudjelovanje u ovoj aktivnosti. 

Educirat ćemo i pripremiti tretmansko osoblje na provođenje projektnih aktivnosti, te upoznati ih s važnošću čitanja naglas zbog ostvarivanja bliskog odnosa i za razvoj čitalačkih vještina.

Najmanje 100 očeva i 200 djece sudjelovat će u čitateljskom programu i tako dobiti priliku povezati se kroz čitanje i slušanje odabranih slikovnica i priča naglas. Nakon sudjelovanja u ovoj aktivnosti obitelji će biti u većoj mogućnosti zadržati bliskost unatoč okolnostima zatvoreništva, djeca će biti mirnija i sigurnija da su njihovi očevi u zatvoru dobro i manje će se bojati za njih. Razvijat će se i čitalačke vještine i očeva (koji su očekivano nižeg obrazovnog statusa) i djece, a osoblje kaznionica je senzibilizirano i moći će sagledati i roditeljsku stranu svojih korisnika, zatvorenika.

Iznos projekta financiran od Grada Zagreba: 20.000,00 kn

Trajanje projekta: 01.10.2016. - 31.12.2016.

Aktivnosti projekta su:

U ovom partnerskom projektu razvijene su aktivnosti usmjerene na razvoj vještina zatvorenika i stručnog osoblja Zatvora u Zagrebu, na ostvarivanje mogućnosti povezivanja preko čitateljskog programa, u kojem roditelji-zatvorenici čitaju djeci slikovnice i knjige i kao poklon ih, zajedno sa svojom snimkom šalju djetetu na poklon. Kako bi susreti djece i roditelja bili što ugodniji, korisniji za dijete i roditelja, prostor ćemo opremiti materijalima koji će pomoći da susreti budu kvalitetniji. U čitateljskom projektu će sudjelovati najmanje 50 zatvorenika Zatvora u Zagrebu (očeva i majki). U ciklusu radionica za jačanje roditeljskih vještina (10-12 radionica) sudjelovat će deset mladih zatvorenika, očeva. Projekt će djelovati i na senzibiliziranje javnosti o problemima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvorima, a provodit će se do kraja 2016. godine.

 
NOT PUBLISHED
Napisao/la: