Budi tata, prvi u nizu projekata za tate

U rujnu 2013. godine, Roda se prvi put počela baviti očevima i osnaživanjem očeva za preuzimanje aktivne i ravnopravne uloge u obitelji, istovremeno zagovarajući promjene praksi i politika koje će dovesti do ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djeteta.

 

Provodi se: od rujna 2013. do lipnja 2014.
Partnerstvo: CESI
Projekt financijski pomaže: Ministarstvo socijalne politike i mladih (38.000,00 kn)

Ciljevi projekta

  • Informiranje i educiranje roditelja, posebno očeva o njihovim roditeljskim pravima
  • Educiranje i osnaživanje očeva za preuzimanje aktivne i ravnopravne uloge u obitelji
  • Zagovaranje promjena praksi i politika koje će dovesti do ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djeteta

Opis projekta

Javne politike (obiteljska, politika ravnopravnosti spolova), preporuke i direktive, istraživanja i praksa navode na potrebu većeg sudjelovanja očeva u ranom razvoju i odgoju djece.

Unatoč svim naporima određenih dijelova društva, u Hrvatskoj još uvijek prevladava mišljenje da je majčinstvo najvažnija uloga žene i da je roditeljstvo posao majke. To je dodatno zabrinjavajuće jer podrška cjelokupnog sustava nije takva da žene, ukoliko to žele, imaju ravnopravnu mogućnost uključivanja u obiteljski život i na tržište rada. Žene danas nose neravnomjeran teret brige za dijete, obitelj, dom i posao. Ta neravnopravnost šteti i djetetu jer otac je zajedno s majkom djetetu najvažniji učitelj. Prisutnost oca pospješuje mentalno zdravlje i intelektualni napredak djeteta te emocionalni i socijalni razvoj djeteta.
Ponašanja očeva koja dovode do dječjeg uspjeha su: provođenje vremena s djetetom, pomaganje u svakodnevnim zadacima, promatranje i praćenje djetetovog ponašanja, pružanje emocionalne podrške.

S 1. srpnja 2013. su stupile na snagu izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima je rezerviran dio roditeljskog dopusta isključivo za očeve, sa svrhom razvijanja kvalitetnog odnosa sa djetetom. Iako su i dosad u Hrvatskoj roditelji bili motivirani na zajedničko korištenje roditeljskog dopusta dobivanjem bonusa od dodatna dva mjeseca ukoliko je i otac koristio dopust, zanemariv je broj očeva koji su se na to odlučili.

Svrha projekta

Svrha ovog projekta je stvoriti poticajno okruženje koje će za posljedicu imati povećan broj očeva koji koriste rodiljni dopust, ali i aktivnije sudjelovanje očeva u obiteljskom životu i ranom razvoju i odgoju djece općenito.

očevi na roditeljskom dopustu
NOT PUBLISHED
Napisao/la: