Upis staža nezaposlenog roditelja

Jeste li znali da, ukoliko ste nezaposleni i niste osigurani na mirovinsko osiguranje ni po kojoj drugoj osnovi, temeljem članka 14. Zakona o mirovinskom osiguranju:

Na osobni zahtjev možete kao roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, biti obvezno osigurani.

Da biste ostvarili ovo pravo, osim što ne smijete biti osigurani po nekoj drugoj osnovi, vaše dijete mora biti hrvatski državljanin i vi i dijete trebate imati prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Rođenjem sljedećeg djeteta, prije navršene prve godine života prethodnog djeteta, prestaje pravo na obvezno osiguranje po prethodno rođenom djetetu.

  • Ako oba roditelja obavljaju roditeljske dužnosti prema djetetu, a nisu osigurani po drugoj osnovi, obvezno se osigurava majka djeteta, ako se roditelji drukčije ne dogovore.
  • Obvezno je osiguran roditelj njegovatelj ili njegovatelj prema propisima o socijalnoj skrbi, za vrijeme trajanja toga statusa.

Propisano je da je obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta pod uvjetom da nije obvezno osiguran po nekoj od drugih obveznih osnova osiguranja, pod uvjetom da je dijete hrvatski državljanin i da roditelj kojem se priznaje svojstvo osiguranika u skladu s ovim člankom i dijete imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ako oba roditelja obavljaju roditeljske dužnosti prema djetetu i nisu obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje po nekoj od obveznih osnova osiguranja, obvezno se osigurava na mirovinsko osiguranje majka djeteta, ako se bračni drugovi drugačije ne dogovore. Doprinosi za mirovinsko osiguranje ovih osiguranika plaća državni proračun.


Obvezno se osigurava roditelj isključivo na vlastiti zahtjev.

Potrebna dokumentacija:

  1. Tiskanica M-1P (moguće kupiti jedino u Narodnim novinama)
  2. Preslika osobne iskaznice roditelja podnositelja zahtjeva
  3. Zahtjev (mislim da se dobiva u Mirovinskom)
  4. Izvadak iz matice rođenih djeteta (rodni list) - original
  5. Domovnica djeteta na uvid
  6. Potvrda o prebivalištu - za roditelja podnositelja i dijete (moraju živjeti na istoj adresi)
  7. Izjava drugog roditelja (onog koji prenosi svoje pravo ako su oba nezaposlena) o postignutom dogovoru o obveznom osiguranju s obzirom na članak 14. Zakona o mirovinskom osiguranju o davanju suglasnosti da drugi roditelj koristi pravo osiguranja

Sva se dokumentacija predaje u uredima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Također, propisana je obveza na mirovinsko osiguranje roditelja njegovatelja ili njegovatelja (koji ne mora biti roditelj) prema propisima o socijalnoj skrbi. Naime, propisano je da pravo na status roditelja njegovatelja priznaje centar za socijalnu skrb jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom, koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe, tako da mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je, prema preporuci doktora medicine, roditelj osposobljen.

Propisano je da, iznimno, kada dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili kada niti jedan od roditelja ne živi s djetetom i o njemu ne brine ili živi s djetetom, ali nije u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu zbog svojeg psihofizičkog stanja, jednom od članova obitelji može se na njegov zahtjev priznati status njegovatelja. Također je propisano da roditelj njegovatelj ili njegovatelj imaju pravo na naknadu i prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlene osobe prema posebnim propisima.

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Photo: Josipa Bratišćak Photo: Josipa Bratišćak