Spontani pobačaj

Svijet svakog para, sagrađen na radosti i sreći u isčekivanju djeteta, nakon spontanog pobačaja se odjednom počinje rušiti i pretvarati u bol i tugu. Neminovno se javlja osjećaj krivice, čak i kada se pobačaj desi u najranijim tjednima trudnoće – kada je ljudski utjecaj gotovo nikakav, a sam pobačaj stručnjaci u većini slučajeva pripisuju čistoj nesreći.

Oko 30 posto svih trudnoća završava spontanim pobačajem, od kojih pola čak i prije nego što žena zna da je trudna a puno pobačaja se često zamjenjuje sa zakašnjelom menstruacijom.

Na sreću, puno žena, koje su spontano pobacile, slijedeći put mogu bez problema ostati trudne i roditi zdravo dijete. Ako ste imali pobačaj i želite pokušati ponovno, pokušajte se čim više educirati i savijetovati sa vašim liječnikom kako biste shvatili i pronašli uzrok gubitka, te mogli čim bolje planirati sljedeću trudnoću.

Što je spontani pobačaj?

Spontanim pobačajem definiramo svaki neželjeni prekid trudnoće prije 24. ili 22. tjedna, odnosno sve one u kojih je plod lakši od 500 grama.

Dijagnosticira se uzimanjem detaljnih podataka o sadašnjoj te prijašnjim trudnoćama i simptomima, ginekološkim te UZV pregledom, kao i određivanjem rasta beta-HCGa iz krvi.

Stadiji spontanog pobačaja

Prijeteći pobačaj – može nastupiti danima ili tjednima prije nego što izgubite bebu. Ako je plod živ, trudnoću je moguće zadržati. Simptomi mogu biti sljedeći:

  • lagano krvarenje
  • bolovi slični menstrualnim
  • mučnina i napetost u grudima mogu nestati osjećaj da niste više trudni.

Pobačaj u toku - cerviks se otvara, a plod i njegovi dijelovi su već u kanalu maternice.
Simptomi:

  • bolovi slični jakim mensturalnim bolovima ili porođajnim kontrakcijama
  • obilato krvarenje
  • nesvjestica i mučnina
  • izlaze dijelovi placente – koji izgledaju poput komadića jetre.

Nepotpun pobačaj - događa se kada dijelovi placente ili ploda zaostanu u maternici nakon pobačaja. U tom slučaju biti ćete smješteni u bolnicu, gdje će biti podvrgnuti postupku kiretraže.

Potpuni pobačaj - bolovi i kravrenje su se smirili, maternica je 'prazna' i veličine kao i prije trudnoće, a ušće maternice je zatvoreno.

Kada govorimo o oblicima pobačaja, moramo spomenuti habitualni ili ponavljani pobačaj koji definira pobačaj koji se dešava ako se uzastopno izgube 2 ili više trudnoća.

Koji su upozoravajući znakovi i simptomi spontanog pobačaja

Svako krvarenje u vrijeme trudnoće može indicirati pobačaj. Lagano krvarenje ili, popularno zvano, 'spotting' može biti prvi znak da ste trudni i da je vaša trudnoća ugrožena. Međutim, to ne znači da ćete imati pobačaj, čak 20-25 posto trudnica imaju neki oblik krvarenja u ranoj trudnoći od kojih pola ima zdravu i normalnu trudnoću.

Lakše krvarenje koje signalizira pobačaj je u početku slabije, a može biti smećkasto ili žarko crveno te se može ponavljati više puta dnevno. Ako se krvarenje nastavi ili pojača – smanjuju se šanse da ćete zadržati trudnoću.

Umjerena bol u području abdomena i križa obično nastaju nakon što je krvarenje već počelo. Neke žene osjećaju i jaku abdominalnu bol, te nesvjesticu.

Ako ste krvarili, a ultrazvučni pregled pokazuje da je fetus živ, liječnik će vam vjerojatno savjetovati mirovanje i izbjegavanje seksualnih aktivnosti. Statistički gledano, više od 90 posto trudnoća, nakon što UZV indicira da je fetus živ, završava uspješno.

Koji su uzroci spontanog pobačaja?

Općenito, pobačaj se češće javlja kod žena starijih od 35 godina i u žena s višeplodnim trudnoćama. Neki od uzroka, koje ćemo ovdje nabrojati, više su karakteristični za ponavljani pobačaj. U najviše slučajeva spontani pobačaj se događa slučajno i ne upućuje ni na kakav problem kod jednog ili oba partnera.

Genetski poremećaji – problemi s kromosomima embrija najčešći su uzrok gubitka trudnoće; čak polovica pobačaja koji nastaju u prvih 13 tjedana pripisuju se upravo genetskim poremećajima. Čini se da se pobačajem na taj način eliminira 95 posto oplođenih jajašaca ili embrija s genetskim poremećajem – možda je to prirodni način završavanja trudnoća u kojima dijete ne bi imalo šanse za preživljavanjem. Većina ovih poremećaja nastaje slučajno i nema nikakve veze s roditeljima, te ima malu vjerojatnost da će se ponoviti
Bolest – žene sa slabo ili nikako kontroliranim dijabetesom zahvaćene su visokim rizikom, no one žene koje drže svoj dijabetes pod kontrolom (bilo da se radi o trudničkom ili o klasičnom dijabetesu) nisu u rizičnoj skupini ništa više nego ostale žene. Ostale bolsti i stanja koje povećavaju rizik od pobačaja su: lupus, visoki krvni tlak, te razne infekcije.
Hormonalni poremećaji – neke žene ne proizvode dovoljno progesterona – hormona koji priprema unutrašnju sluznicu maternice za prihvat i hranjenje oplođenog jajašca. Danas, na svu sreću, postoje razni preparati kojima možemo vrlo lako ispraviti ovaj problem i nadomjestiti manjak progesterona.
Poremećaji maternice i cerviksa – svi fiziološki poremećaji maternice i cerviksa mogu dovesti do pobačaja. Miomi (dobroćudni tumori maternice), septum maternice mogu biti uzrok, kao što to može biti i oslabljeni cerviks (cerviks koji se prerano otvara i bez ikakvih znakova ispušta fetus iz maternice). Ovi fiziološki problemi smatraju se uzrokom do 15 posto ponavljanih pobačaja. Mogu se ispraviti operacijama.
Poremećaji u imunološkom sustavu – fetus sadrži pola stranog genetičkog materijala nasljeđenog od oca. Neke žene imaju pobačaj iz razloga što njihovo tijelo doživljava fetus kao strani neprijateljski organizam i napada ga antitijelima. Liječenje ovakvih problema imunološkog sustava je još uvijek u eksperimentalnoj fazi i ne treba s time pokušavati sve dok se ne isključe svi drugi mogući uzroci pobačaja.
Trauma ploda – osobito tijekom dijagnostičkih zahvata u ranoj trudnoći, kao što su aminocenteza i analiza korionskih resica (CVS - chorionic villus sampling). Najznačajniji rizici ovih zahvata su spontani pobačaj usljed zahvata, čiji se rizik procjenjuje na 1 – 2 posto kod biopsije korionskih resica i 0.3 – 1 posto kod amniocenteze.

Izostanak juarnjih mučnina i pobačaj?

Vjerojatno ćete često čuti, posebice od starijih žena, da ako imate jake jutranje mučnine nećete imati pobačaj i obrnuto. No, stručnjaci to tumače malo drugačije. Naime, zapaženo je da starije trudnice imaju u pravilu slabije jutarnje mučnine a one su, pak, zbog svojih godina više izložene riziku pobačaja od onih mlađih. Tako da su godine uzrok ove korelacije – a ne mučnina. Zaključak koji proizlazi iz ovoga jest: sa ili bez jutarnjih mučnina možete imati zdravu i normalnu trudnoću.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Photo: DepositPhotos.com Photo: DepositPhotos.com