Kako donirati Rodi - upute za fizičke osobe

Kao pojedinac, svoju donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR1624840081100197341 iz zemlje ili inozemstva.

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo navedite sljedeće podatke:

Uplatitelj: puno ime i prezime
Adresa
Svrha uplate: "donacija".
IBAN: HR1624840081100197341
Poziv na broj: 00 – dd mm yyyy rođenja

Pozivamo Vas da se upoznate sa jamstvima i uvjetima navedenim u pravilima o donacijama udruge RODA.

Podsjećamo Vas da u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Također, u skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: