Rešetke nisu prepreke

U Hrvatskoj nisu svi zatvorenici u istoj poziciji u odnosu na mogućnost posjeta članova obitelji. Iako je preporuka da se zatvorenici koji imaju obitelji smještaju u zatvore i kaznionice najbliže mjestu stanovanja njihove djece, zatvorenice su u puno nepovoljnijem položaju od muškaraca.

Zatvorenice osuđene na više od 6 mjeseci zatvora mogu izdržavati kaznu zatvora samo u Kaznionici u Požegi pa s obzirom na njen zemljopisni smještaj, lošu prometnu povezanosti i socioekonomski status tih obitelji, njihova djeca najčešće nisu u prilici dolaziti u redovite posjete. Socijalne službe malo ili nimalo participiraju u pokrivanju troškova dolaska djece u posjet majci u kaznionici, udomiteljske obitelji ili ustanove za smještaj djece i same nemaju dovoljno materijalnih i organizacijskih sredstava te uspijevaju organizirati posjete jednom u tri mjeseca.

U Rodi smo željele pronaći rješenje koje će oko tog problema angažirati cjelokupnu javnost, jednako onu "van ograde", kao i onu "unutar ograde".

Razvoj društvene inovacije Rešetke nisu prepreke omogućen je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za najbolju društvenu inovaciju 2014. godine.

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Razvoj društvene inovacije Rešetke nisu prepreke omogućen je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za najbolju društvenu inovaciju, Ministarstva pravosuđa i Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge RODA. Razvoj društvene inovacije Rešetke nisu prepreke omogućen je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za najbolju društvenu inovaciju, Ministarstva pravosuđa i Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge RODA.