Webinar: Hodogrami za zaštitu prehrane dojenčadi i male djece u kriznim situacijama

Tijekom zadnjih godina svjedočili smo nizu kriznih situacija, od poplave u Gunji, migrantsko-izbjegličkog vala tijekom kojeg je preko 800.000 ljudi, među kojima i velik broj dojenčadi i male djece u vrlo kratkom roku prošao kroz našu zemlju, do potresa i pandemije bolešću COVID-19. Rat u Ukrajini dodatno je učvrstio stavove stručnjaka koji se angažiraju u kriznim situacijama da je potrebno učiniti dostupnima i jasnijima protokole za prihranu djece tijekom kriza.

U suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj, udruga Roditelji u akciji - Roda je prevela i pripremila niz konkretnih hodograma koji pomažu zdravstvenim radnicima, ali i drugim stručnjacima koji djeluju u organizaciji pomoći i na terenu, poput Hrvatskog Crvenog križa, Civilne zaštite i humanitarnih i drugih organizacija, da učinkovitije uspostave sustav podrške prehrani male djece.

Predstavit ćemo ih na webinaru koji će se održati u petak, 31.3.2023. u 13h na Zoom platformi.
Webinar je prijavljen za bodovanje stručnim komorama. O dodijeljenim bodovima obavijestit ćemo vas naknadno.
Sve sudionice i sudionici će nakon webinara na mail adresu dobiti predstavljene dokumente u formatu primjerenom za print.

Prijavite se za sudjelovanje na ovoj poveznici.


Na webinaru ćemo predstaviti prijevode sljedećih hodograma koje je izradila Infant Feeding in Emergencies (IFE) Core Group unutar Emergency Nutrition Network koju čine najveće svjetske humanitarne organizacije, od SZO, UNHCR, UNICEF-a i mnogih drugih organizacija, a više informacija o mreži na LINKU.

  • Smjernice za osoblje na terenu (uklj. zdravstveno osoblje, nutricionisti i osoblje zaduženo za zaštitu djece)
  • Sprječavanje i upravljanje neprikladnim donacijama zamjena za majčino mlijeko
  • Vodič za donositelje odluka i planova koji rade na pripravnosti i odgovoru na hitne slučajeve za planiranje i upravljanje zamjenskom prehranom za djecu koja nisu dojena
  • Vodič za donositelje odluka i planova koji rade na pripravnosti i odgovoru na hitne slučajeve hranjenja dojenčadi tijekom izbijanja zaraznih bolesti
  • Vodič za nacionalna tijela zdravstvene zaštite, donositelje politika zdravlja i prehrane, strukovne udruge i druga tijela i osobe koje rade na pripravnosti i odgovoru na hitne slučajeve hranjenja dojenčadi tijekom izbijanja zaraznih bolesti
  • Vodič za rani početak dojenja za pružatelje usluga za rodilje u hitnim situacijama
te prijevod najnovijih smjernica:
  • Smjernice za prehranu male djece u prva tri dana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani.

U organiziranju i prikupljanju konkretne pomoći u kriznim situacijama, područje prehrane dojenčadi i male djece regulirano je posebnim Međunarodnim smjernicama koje propisuju način na koji se hrana za dojenčad i malu djecu smije dijeliti, a nacionalni dokument Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u završnoj je fazi izrade smjernica.

Navedeni hodogrami koje predstavljamo na ovom događanju su ključan alat praktične pomoći za brzo i ujednačeno djelovanje u provedbi takvih smjernica.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: