Novi pravilnik koji regulira uvjete smještaja djeteta u bolnici uz pratnju roditelja

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je u veljači 2021. godine donio novi pravilnik kojim se uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koji uređuje i pitanje smještaja roditelja/skrbnika uz dijete za vrijeme djetetove hospitalizacije.

U ovom tekstu donosimo najvažnije promjene u odnosu na dosadašnje uvjete. 

 

Cjelodnevni smještaj uz hospitalizirano dijete

Prema novom pravilniku, pravo na 24-satni smještaj uz dijete ima:

  1. Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od tri godine - ostanak uz dijete se više ne uvjetuje načinom prehrane, tj. dojenjem djeteta, a ukidanje tog uvjeta je Roda i tražila kao jedan od zahtjeva peticije za osiguranje prava svakog djeteta na boravak uz roditelja tijekom bolničkog liječenja pa ovu promjenu pozdravljamo.
    Međutim, smatramo da ova promjena nikako ne može biti dovoljna te da je važno omogućiti smještaj roditelja uz dijete bez obzira na djetetovu dob.
    Bez prisustva i sudjelovanja roditelja, liječenje djece traje duže i manje je uspješno, a psihičke posljedice za djecu i obitelj su veće, često dugotrajne. Ne manje važno, zabranom boravka uz hospitalizirano dijete, roditeljima se uskraćuje pravo na informiranje i suodlučivanje u liječenju djeteta. 

  2. Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta odnosno dijete o utvrđenim težim smetnjama u razvoju posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu sa posebnim propisima

  3. Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika) - u prijašnjem pravilniku se ne spominje.

  4. Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije djeteta u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju - u prijašnjem pravilniku se ne spominje.

 

Kako se ostvaruje pravo na cjelodnevni smještaj iz točaka 1. do 3.?

Ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje na kojoj izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi, obvezno pod rubrikom „Molim, traži se ___“ upisuje tekst: „cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika“.

Je li cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika besplatan?

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na smještaj nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik koji u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju može ostvariti pravo na naknadu plaće, za vrijeme tog smještaja ima pravo na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege djeteta.Dnevni smještaj uz hospitalizirano dijete


Prema novom pravilniku, pravo na dnevni smještaj uz dijete (ne uključuje noćenje) može koristiti jedna osigurana osoba - jedan od roditelja ili skrbnik:

  • djeteta mlađeg od sedam godina života ili 
  • djeteta s težim smetnjama u razvoju, bez obzira na dob

 

Do sada je pravo na dnevni smještaj uz dijete imao roditelj djeteta mlađeg od pet godina. Roda pozdravlja ovu promjenu, iako je smatramo minimalnim pomakom na bolje; našom peticijom smo tražile smještaj uz dijete bez obzira na njegovu dob. U ranijem pravilniku skrbnik se nije spominjao već je ovo pravo potencijalno mogao ostvariti isključivo roditelj.

 

Je li dnevni smještaj uz dijete besplatan?

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na smještaj nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik koji u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju može ostvariti pravo na naknadu plaće, za vrijeme tog smještaja ima pravo na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege djeteta.

 

Je li roditeljsko pravo na smještaj uz dijete zajamčeno?

Pravo na smještaj (cjelodnevni ili dnevni) uz dijete se, na žalost, još uvijek ostvaruje na prijedlog izabranog doktora djeteta odnosno odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi,  “ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove'' pa samim time navedena je odluka opet prepuštena zdravstvenim djelatnicima, praksama i dobroj volji zaposlenika zdravstvene ustanove. Također, kako su mnoge bolnice stradale u potresima na području Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke i Sisačko-moslavačke, bojimo se kako su bolnički kapaciteti dodatno ograničeni te će se odluke o smještaju još jednom “lomiti'' preko najslabijih.

 

U slučajevima kada je, prema obrazloženju osoblja bolnice, nemoguće ostvariti pravo na smještaj uz dijete zbog “nedostatnih kapaciteta”, roditelju ne preostaje druga opcija nego inzistirati da se unutar bolnice pronađe rješenje za ostanak uz dijete. Iskustvo je roditelja da će se rješenje pronaći onda kad oni jasno pokažu odlučnost da neće ostaviti dijete samo nego inzistiraju da im se osigura ostanak uz dijete, makar na običnoj stolici, i ne daju se otjerati od djeteta.

Razumijemo i da nisu svi roditelji jednako spremni inzistirati na nečemu u tako ranjivim situacijama i da se neće imati snage izboriti za neodvajanje. Važno je tada znati da, ako je dijete hospitalizirano u mjestu 30 i više kilometara udaljenom od mjesta stanovanja, imate pravo na naknadu troškova smještaja, ako boravite u gradu u kojemu je dijete hospitalizirano.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: