Dječja prava vrijede i u digitalnom svijetu


Odbor za prava djeteta Ujedinjenih naroda (UN Committee on the Rights of the child) – tijelo UN-a koje prati provedbu Konvencije o pravima djeteta –  u veljači 2021. je objavilo da je usvojilo Opći komentar 25 (GC 25) kojim se uređuju dječja prava u digitalnom okruženju.
 
Velika je to pobjeda za djecu širom svijeta te nam svima daje okvir za sljedeće razdoblje u kojem ćemo se boriti da djeca ostvare svoje pravo na privatnost, informacije, igru i ostalo što im se treba omogućiti kao sadašnjim i budućim ravnopravnim digitalnim građanima.
Kroz sljedećih par tjedana bit će objavljen cijeli dokument te ćemo u detalje vidjeti koja su uputstva državama, zašto i kako države trebaju djelovati na području osiguranja dječjih prava i sloboda na internetu. Slijedi i da će države potpisnice Konvencije (njih 196) morati formalno podnositi godišnje izvještaje kako su svojim djelovanjem osiguravale najbolji interes djece u digitalnom okruženju, kako su se poštovala prava djece na privatnost, pravo na pristup informacijama koje su istinite te kako su se informacije prilagođavale dječjoj dobi i jeziku.
 
Opći komentar 25 plod je tri godine mukotrpnog rada stotine organizacija, 40 predstavnika država, 700 djece (u 27 zemalja je 700+ djece dalo svoje komentare što je uvaženo i uvršteno u dokument) i 50 stručnjaka iz 27 zemalja koji su doprinijeli upravljanju procesom i stvaranju dokumenta.
 
Internet je do sada dizajniran imajući na umu isključivo odrasle osobe, iako je jedan od tri korisnika interneta – dijete.
Stvari će se, nadamo se, uskoro početi pomicati u pozitivnom smjeru za djecu.
NOT PUBLISHED
Napisao/la: