Prijavite se na edukaciju 19. generacije Rodinih savjetnica za dojenje


Pozivamo žene koje imaju pozitivno i osnažujuće iskustvo dojenja i žele pomoći drugim ženama u dojenju, da se prijave na edukaciju i postanu polaznice 19. generacije edukacije za Rodine savjetnice za dojenje!

 

 

 

Odgovornosti i dužnosti polaznica 

Buduće savjetnice trebaju proći osnovnu edukaciju za savjetovanje o dojenju u trajanju od otprilike godinu dana, koja se odvija putem interneta.
Tijekom trajanja edukacije, polaznice prolaze 22 teme koje obrađuju dijelom samostalno, pisanjem sažetaka o proučenoj temi i scenarija savjetovanja, a dijelom kroz rasprave u grupi polaznica uz vođenje edukatorica (1-2 Zoom susreta mjesečno).

Samostalni dio predstavlja se voditeljicama u obliku pisanih zadaća koje se evaluiraju i polaznice za svaku dobivaju povratnu informaciju od voditeljica i drugih polaznica. Pisane se zadaće objavljuju u radnoj grupi na platformi koju članice Rode koriste za svakodnevnu komunikaciju.
U zajedničkoj raspravi rješavaju se nedoumice, nejasnoće i sva pitanja vezana uz teme koje obrađujemo.
Dodatne teme će polaznice obrađivati u grupama i prezentirati ih prilikom sastanka na Zoomu. Zoom sastanci u trajanju od 2 sata, organiziraju se 1-2 puta mjesečno i obavezan su dio edukacije.

U ljetnim mjesecima polaznice imaju pauzu u trajanju od mjesec dana, nakon koje počinje drugi dio edukacije.

Tijekom drugog dijela edukacije, polaznice dobivaju mentorice - savjetnice na grupi za dojenje ili SOS telefonu, uz koje počinju savjetovati na jednostavnijim slučajevima, uz praćenje i pomoć (pisanim putem, na grupi, mailu ili forumu).

Tijekom trajanja edukacije, polaznice imaju i komunikacijske radionice s psihologinjama koje sudjeluju u edukaciji.

Po završenoj edukaciji, polaznice polažu pismeni ispit te nakon njega pristupaju usmenom ispitu pred komisijom (koju čine savjetnice-edukatorice s duljim stažem savjetovanja), a nakon položenog ispita mogu samostalno savjetovati.
Pismeni ispit sadrži teorijska pitanja, dok se usmeni ispit sastoji od rješavanja slučajeva/savjetovanja u dojenju o različitim problemima.

Važno! Bez sudjelovanja na komunikacijskim radionicama, nije moguće dovršiti edukaciju i pristupiti ispitu.

Važan uvjet edukacije je redovito sudjelovanje u rješavanju zadataka i sudjelovanje u raspravama, kroz koje se obrađuju pojedine teme, stoga se od polaznica očekuje i visok stupanj odgovornosti. Zbog dinamike edukacije, ponovljena kašnjenja ne mogu se uvažiti i u tom slučaju polaznica gubi pravo na daljnju edukaciju.

 

Rad savjetnica


u Facebook grupi

Prema rasporedu - svakoj novoj savjetnici dodjeljuje se vrijeme u kojemu je dežurna i obvezna pregledati postove na čekanju te preuzeti savjetovanje hitnih slučajeva (novorođenčad, hitni problemi koji iziskuju trenutnu pažnju). Savjetnica može savjetovati u grupi (i ostalim komunikacijskim kanalima) prema vremenskom rasporedu dežurstva, ali i koliko želi i ostale obaveze joj dozvoljavaju i u dane kad nije dežurna.

na SOS telefonu

Savjetnica koja dežura na telefonu, ima raspored tijekom kojeg je obvezna imati uključen telefon (osigurava ga Roda) i odgovarati na pozive.
Prosječno, svaka savjetnica je na telefonu dežurna jednom tjedno u trajanju od 90 minuta, ali tjedni broj i trajanje dežurstava mogu se dogovoriti s voditeljicom smjene i drugačije. Van dežurstva, savjetnice na telefonu nemaju obaveza, ali se mogu uključiti u druge oblike savjetovanja ili u aktivnosti zaštite dojenja.

Dodatno, savjetnica može biti angažirana i u sljedećim aktivnostima:

 • savjetovanje korisnica na Rodinom forumu
 • organiziranje i provođenje Malih škola dojenja
 • sudjelovanje u izradi Rodinih materijala o dojenju, tekstova na portalu roda.hr,
 • držanje predavanja o dojenju na Rodinim i drugim događanjima,
 • vođenje Rodine grupe za potporu dojenju (uz dodatne komunikacijske radionice),
 • sudjelovanje u aktivnostima zaštite dojenja (monitoring).


Potrebne kvalifikacije polaznica

Kriteriji, uvjeti i očekivane osobine polaznica:

 • članstvo u udruzi Roda (moguće učlanjenje najkasnije mjesec dana nakon početka edukacije)
 • vlastito iskustvo dojenja u trajanju od najmanje 9 mjeseci od čega je poželjno 6 mjeseci isključivog dojenja
 • do sada pokazan interes ili aktivno sudjelovanje u Rodinim aktivnostima vezanima uz dojenje
 • komuniciranje s uvažavanjem sugovornica, uvažavanje drugih ljudi i drugačijih svjetonazora
 • pristup internetu, e-mailu i internet alatima koje koristimo tijekom edukacije i savjetovanja (forum, društvene mreže, zoom ili skype) uz napomenu da nije moguće sudjelovati u edukaciji samo preko pametnog telefona ili tableta, za uređivanje, slanje zadaća i dodatnu komunikaciju u edukaciji, pretežito je potrebno računalo
 • mogućnost redovitog sudjelovanja na online sastancima putem Zoom aplikacije, koji su sastavni dio edukacije
 • dobro znanje engleskog jezika i
 • kod edukacije za savjetovanje na telefonu, mogućnost dolaska u Zagreb tijekom edukacije na komunikacijske radionice (radionica u trajanju od dva dana koja će se organizirati kad okolnosti to dopuste).

Od svih se savjetnica za dojenje i polaznica edukacije zahtijeva da su upoznate i poštuju Etički kodeks Rodinih savjetnica za dojenje.

 

Potrebna predanost

Edukacija traje otprilike 12 mjeseci, sastoji se od 20+ tema koje se usvajaju samostalnim radom, istraživanjem, raspravama i kroz prezentacije drugih polaznica. Već od same edukacije, vidljivo je kako je angažman savjetnice za dojenje zahtjevan, ozbiljan i svakodnevni. Takav je i kasniji angažman u ovome projektu.

Savjetnica koja dežura na telefonu, ima raspored tijekom kojeg je obvezna imati uključen telefon (osigurava ga Roda) i odgovarati na pozive ili, ako nije u mogućnosti preuzeti svoje dežurstvo, javiti to na vrijeme voditeljici SOS telefona. Prosječno, svaka savjetnica je dežurna jednom tjedno u trajanju od 90 minuta. Između dežurstava nema obavezu savjetovanja, ali savjetnice često sudjeluju u radu foruma, Facebook grupe ili savjetuju mailom.

Van dežurstva u grupi, savjetnice su u grupi često i dalje aktivne i prisutne te prate žene čije su savjetovanje preuzele. U grupi, prosječna savjetnica savjetuje i moderira grupu oko 2-3 sata tjedno.

 

Opis edukacije koju će dobiti buduće savjetnice

Cilj edukacije je osposobiti nove volonterke za rad u savjetovanju žena koje imaju problema s dojenjem. Kroz osnovnu edukaciju, buduće savjetnice će dobiti znanja iz tema:

 • fiziologija dojenja
 • problemi u dojenju i rješenja
 • kako učinkovito pružiti podršku i pomoć majkama i obiteljima oko dojenja
 • dodatne teme iz područja prirodnog poroda, zaštite dojenja i feminizma, kroz prizmu dojenja
 • kako aktivno slušati i komunicirati o emocionalno osjetljivim temama.

Nakon položenog ispita, od savjetnica se očekuje kontinuirano praćenje novih informacija i saznanja iz područja dojenja, te sudjelovanje u zajedničkim doedukacijama koje se održavaju kvartalno.

 

Korist koju će savjetnice dobiti od volontiranja

Volonterke će steći vještinu aktivnog slušanja, mirnog rješavanja nesuglasica i nenasilnog komuniciranja. Naučit će prepoznati "evidence-based" izvore informacija i sažimanje važnih informacija iz različitih pisanih izvora.
Tijekom zajedničke edukacije, stvara se osjećaj zajedništva i prijateljstva, a pomaganje drugima da dosegnu svoje ciljeve u dojenju, ispunit će vas veseljem i zadovoljstvom. Velika je čast i privilegija biti dijelom nečijeg majčinstva i pomagati ženi da se osnaži i ostvari u svojoj ulozi majke (i kroz dojenje, ako to ona želi).

 

Praćenje rada i evaluacija

Tijekom edukacije, svaku polaznicu prate dvije edukatorice (razrednice) - savjetnice za dojenje s duljim stažem savjetovanja, koje se u udruzi bave edukacijom novih savjetnica. Sredinom trajanja edukacije, nakon prvog dijela/semestra u kojem steknu osnovna znanja o fiziologiji dojenja te najčešćim problemima i rješenjima problema u dojenju, svaka polaznica edukacije dobiva mentoricu koja prati njezino savjetovanje u grupi, Rodinom forumu i/ili mailu.

Supervizijski susreti organiziraju se putem Zooma, kvartalno ili na zahtjev savjetnice, a istovremeno je osiguran kontakt u grupi savjetnica na platformi koju Roda koristi za komunikaciju s članovima.

 

Prijava, početak i trajanje edukacije

Očekivani početak edukacije: 15. veljače 2021.
Očekivano trajanje edukacije: od 15. veljače 2021. do siječnja 2022. godine (okvirno)
Informativni susret na Zoomu: 21.1. u 18 sati (u slučaju promjene, objavit ćemo novi datum i/ili vrijeme)
Na informativnom susretu s edukatoricama i savjetnicama za dojenje, moći ćete pitati sve što vas zanima o samoj edukaciji i iskustvu savjetovanja, načinu rada tijekom edukacije, a savjetnice će vas uputiti i kako da napišete motivacijsko pismo koje je sastavni dio prijave na edukaciju.


Prijave ćemo prikupljati od 18. siječnja do 1. veljače 2021. godine
Vašu prijavu možete slati na e-mail: dojenje.edukacija@roda.hr ili je podignuti uz pomoć Google obrasca.
Prijava treba sadržavati kratki životopis i motivacijsko pismo s opisom dosadašnjeg iskustva u dojenju i eventualnih aktivnosti na području savjetovanja u dojenju.
Po završetku roka za prijave, kontaktirat ćemo vas za kratak razgovor preko Zoom platforme.
Komisiju čini pet savjetnica za dojenje: Ivana Zanze, Emina Anđelković, Alisa Aliti, Adaleta Perković i Jasena Knez Radolović


Prije početka edukacije sa svakom polaznicom potpisat ćemo ugovor kojim se definiraju prava i obaveze obje strane.

Udruga Roda u provedbu ove edukacije uložit će značajan volonterski doprinos te će ugovor definirati i penale u slučaju odustajanja od edukacije/savjetovanja. Ugovor će biti naknadno definiran, a svakako prije konačnog odabira polaznica, kako bi se svaka s njim na vrijeme upoznala.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: