Koronavirus i trudnoća, porod i dojenje na romskom jeziku (romani čib)

Infografike Trudnoća i koronavirus, Porod i koronavirus te Dojenje i koronavirus pripremila je udruga Roda u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku , koristeći najnovije znanstvene dokaze dostupne u tom trenutku (listopad 2020.). Infografike su dostupne na engleskom, romskom (čib), bajaško-rumunjskom, farsi i arapskim jezicima. Priložena datoteka (PDF) optimizirana je za ispis u A5 formatu.

Za više informacija o korištenju infografika kao i prijevoda, kontaktirajte roda@roda.hr

 

 

Izvori koji su korišteni za pripremu infografika:

Svjetska zdravstvena organizacija: Pitanja i odgovori o COVID-19 u trudnoći, porodu i  dojenju

Kraljevski zbor porodničara i ginekologa, Kraljevski zbor primalja, Kraljevski zbor pedijatra, Kraljevski zbor anesteziologa: COVID-19 i trudnoća

Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu: Koronavirus (COVID-19) i trudnoća 

Pregnancy - Romani (JPEG)
PREUZMI

583.43 kB 0

Pregnancy - Romani (PDF)
Pregnancy - Romani (PDF)

VIDI PREUZMI

263.47 kB 0

Birth - Romani (JPEG)
PREUZMI

661.55 kB 0

Birth - Romani (PDF)
Birth - Romani (PDF)

VIDI PREUZMI

146.47 kB 0

Breastfeeding - Romani (PDF)
Breastfeeding - Romani (PDF)

VIDI PREUZMI

120.42 kB 0

Breastfeeding - Romani (JPEG)
PREUZMI

629.17 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: