Povelja o pravima djeteta u bolnici

Povelja o pravima djeteta u bolnici usvojena je 1988. godine u Leidenu, u Nizozemskoj od strane Europske udruge za djecu u bolnici. Sadrži popis prava za svu djecu u vezi njihovog boravka u bolnici, kao i prije te nakon boravka.
Prava iz Povelje donesena su u prvom redu kako bi bila u najboljem interesu djece te poboljšala njihovu dobrobit. Spomenuta prava primjenjuju se na svu djecu, bez ikakve diskriminacije te se odnose na svu djecu mlađu od 18 godina.

Povelja i objašnjenja imaju se razumjeti u sljedećem kontekstu:

  • Sva prava iz Povelje i sve mjere poduzete ili izvedene iz Povelje imaju u prvom redu biti u najboljem interesu djece i poboljšati njihovu dobrobit.
  • Prava iz Povelje primjenjuju se na svu bolesnu djecu, bez obzira na bolest ili starosti ili invalidnost, njihovo podrijetlo ili njihove društvene ili kulturne pozadine ili bilo kojeg mogućeg razloga za liječenje ili oblika ili mjesta liječenja, bilo kao bolničkog bilo kao izvanbolničkog pacijenta.
  • Povelja je u skladu s odgovarajućim i obvezujućim pravima utvrđenim u Konvenciji UN-a o pravima djeteta i odnosi se na svu djecu u dobi do 18 godina.

 

Povelju o pravima djeteta u bolnici možete otvoriti i/ili preuzeti na poveznici ispod teksta.

Povelja o pravima djeteta u bolnici
Povelja o pravima djeteta u bolnici

VIDI PREUZMI

70.71 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: